Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: Η επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας.


Η οικονομική και πολιτιστική κρίση που έχει πλήξει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια καθιστά πλέον έκδηλη και άμεσα ορατή την παρουσία κάποιων «ειδικών» ομάδων πληθυσμού οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ενσωμάτωσης ή ένταξης. Η πολιτεία όπως όλοι γνωρίζουμε στα πλαίσια της αντιμετώπισης των προαναφερόμενων κοινωνικών προβλημάτων ψήφισε τον νόμο 4019/11 - περί ιδρύσεως Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.).
Μάλιστα στο άρθρο 1 (ορισμοί) στην παρ.4, περίπτωση. β, αναφέρθηκε τις «Ειδικές Ομάδες» ως ωφελούμενη κατηγορία όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και …οι άνεργοι νέοι, οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι, κ.α.    Παρατηρούμε συνεπώς ότι ο 4019/11 λαμβάνει υπ’ όψιν του την αρνητική εξέλιξη και μεγέθυνση των χρόνιων προβλημάτων ένταξης και ενσωμάτωσης κάποιων ομάδων ή υπο-ομάδων πληθυσμού οι οποίες είτε δεν είχαν καταγραφεί και οριστεί δια νόμου παλαιότερα είτε ήταν μη ανιχνεύσιμες στο πρόσφατο παρελθόν. Ο νομοθέτης επίσημα και σαφώς αναθέτει (ή μεταθέτει) την διαχείριση των κοινωνικών προβλημάτων στους ενεργούς πολίτες και στην λεγόμενη κοινωνία των πολιτών εκεί όπου δημιουργείται το κοινωνικό κεφάλαιο προτρέποντας τους να οργανωθούν σε συνεταιρισμούς και μέσω αυτών να επιχειρήσουν την επούλωση των προβλημάτων τους. Στο σημείο αυτό θεσμικά εκ του νόμου γεννάται η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
Από το 2011  έως σήμερα παρακολουθούμε στρεβλώσεις στην εφαρμογή του νόμου και παρά την παρουσία ~800 Κοιν.Σ.Επ. ο νόμος δεν λειτουργεί.
Το πελατειακό κεντρικό κράτος δεν αφήνει τον θεσμό να λειτουργήσει και να συναντηθούν οι κοινωνικές πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας που είναι οι Κοιν.Σ.Επ. με τις άλλες δυνάμεις της θεσμικής κοινωνίας των πολιτών που είναι οι ΟΤΑ, οι διοικητικές Περιφέρειες που εκφράζουν θεσμικά την κοινωνία των πολιτών κ.α. κοινωνικές ενότητες.
Η πολιτεία μέσω των προγραμμάτων της Δια Βίου Μάθησης κατάφερε να υπηρετήσει τον σκοπό της ο οποίος είναι η εκπαίδευση των νέων κοινωνικών επιχειρηματιών στο κοινωνικώς επιχειρείν και όχι η κατασπατάληση των κονδυλίων σε εκπαιδευτικά κατ επίφαση «πακέτα» που απέβλεπαν στην προικοδότηση γνωστών εκπαιδευτικών δομών και συμπράξεων.
Είναι αναγκαίο η πολιτεία και οι οργανωμένες θεσμικές ενότητες των Κοιν.Σ.Επ. να επικοινωνήσουμε μαζί με ειλικρίνεια. Το κράτος θα πρέπει να αφήσει τον μονήρη ρόλο στην λήψη αποφάσεων για τις Κοιν.Σ.Επ χωρίς τις Κοιν.Σ.Επ., να κοιτάξει στο μέλλον ξεκινώντας από το παρόν και άμεσα. Οι Κοιν.Σ.Επ. δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμοί με σκοπό το οικονομικό όφελος των μελών τους. Είναι μη κερδοσκοπικοί συνεταιρισμοί κοινωνικού χαρακτήρα, χωρίς κεφάλαια και με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο την εργασία. Είμαστε εργασιακοί συνεταιρισμοί λοιπόν και μπορούμε να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της ανεργίας. Να μειώσουμε το κόστος υπηρεσιών και να αυξήσουμε τη προστιθέμενη κοινωνική αξία των υπηρεσιών μας. Να παρέχουμε κοινωνικό αποτύπωμα στην μέσω της ένταξης των ειδικών ομάδων πολιτών στην κοινωνία.
Καλούμε την πολιτεία να λάβει τον ρόλο της με στόχο την ανάπτυξη της πατρίδας μας και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων ένταξης.
Καλούμε τους ανέργους επιστήμονες, εμπειροπράκτες, αγρότες, τεχνοκράτες, να δουν το μέλλον τους μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα και να συσπειρωθούν γύρω από στην θεσμικά εκφρασμένη κοινωνία των πολιτών. Εμείς οι Κοιν.Σ.Επ. είμαστε μέρος του κοινωνικού υποκειμένου της Κοινωνικής Οικονομίας. Είμαστε το επιχειρηματικό μέρος της που μπορεί να μεταβάλλει το κέρδος σε αξία και την επιχειρηματικότητα σε κοινωνικό αποτύπωμα.
Οι Κοιν.Σ.Επ. θα αποτελέσουν μέρος της λύσης των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων της πατρίδας μας. 

Στέλιος Κατωμέρης
Πρόεδρος Δ.Σ. Περιφερειακού Μηχανισμού Κοιν.Σ.Επ. Αττικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου