Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Κοινωνικό επιχειρείν Αττικής

Κοινωνικό επιχειρείν Αττικής
«Α.Σ-Κ.Ε.ΑΤ»

Το «Κοινωνικό επιχειρείν Αττικής» και σε συντομία «Α.Σ-Κ.Ε.ΑΤ» είναι Αναπτυξιακή Σύμπραξη σύμφωνα με τον νόμο 4019-11 για την Κοινωνική Οικονομία, που συστάθηκε από οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συνδικαλιστικούς φορείς με σκοπό να λάβει μέρος στην πρόσκληση για τις περιφερειακές δομές κοινωνικής οικονομίας.