Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜ


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΓΥΛΩΣΕΙΣ  ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
Η πορεία προς τις  των δημοτικές εκλογές  εκτός των άλλων είναι μια ευκαιρία αξιολόγησης και σύγκρισης από τόπο σε τόπο, των καλύτερων παραδειγμάτων άσκησης τοπικής πολιτικής των πόλεων. Στην εποχή μας στις μεγάλες  πόλεις και πρωτεύουσες του κόσμου συμβαίνει κάτι πρωτόγνωρο και ταυτόχρονα πολύ ελπιδοφόρο. Οι πόλεις έχουν τη δυνατότητα να καινοτομούν την ίδια στιγμή που τα εθνικά κράτη καθηλώνονται αναπτυξιακά από το υψηλό δημόσιο χρέος που περιορίζει τον αναπτυξιακό ρόλο τους.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

Το BREXIT βλάπτει την κοινωνία πολιτών και επηρεάζει αρνητικά τους φτωχούς.


Το BREXIT βλάπτει την κοινωνία πολιτών και επηρεάζει αρνητικά τους φτωχούς. Μια ανάρμοστη σκέψη για την Αθήνα.

Η αβεβαιότητα σχετικά με το BREXIT επηρεάζει αρνητικά τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας στις φτωχές χώρες του πλανήτη κι επίσης οδηγεί αρκετές ΜΚΟ να μεταφέρουν την έδρα τους εκτός Ην. Βασιλείου. Ένα άτακτο BREXIT μάλιστα, χωρίς συμφωνία, θα στερούσε τη διετή περίοδο προσαρμογής για τις ΜΚΟ.

Μεταξύ αρκετών θεμάτων που θέτει το BREXIT για τις βρετανικές ΜΚΟ, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι σημαντική. €356 εκ. έλαβαν οι βρετανικές ΜΚΟ το 2016 διαμέσου της ΕΕ, μόνον στο αντικείμενο της αναπτυξιακής βοήθειας. Είναι άγνωστο αν θα συνεχίσει η συνεργασία με την ΕΕ στον τομέα αυτό, αν θα διακοπούν τα πάντα αιφνιδίως στις 29.3.2019, ενώ γίνεται σαφές ότι η επιρροή των βρετανικών ΜΚΟ μειώνεται. Οι Βρετανοί ζητούν τώρα από την ΕΕ να διατηρήσει ανοιχτή την πρόσβαση σε πόρους για ΜΚΟ τρίτων χωρών που έχουν αντικείμενο ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΓΥΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ


ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΓΥΛΩΣΕΙΣ  ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
Η πορεία προς τις  των δημοτικές εκλογές  εκτός των άλλων είναι μια ευκαιρία αξιολόγησης και σύγκρισης από τόπο σε τόπο, των καλύτερων παραδειγμάτων άσκησης τοπικής πολιτικής των πόλεων. Στην εποχή μας στις μεγάλες  πόλεις και πρωτεύουσες του κόσμου συμβαίνει κάτι πρωτόγνωρο και ταυτόχρονα πολύ ελπιδοφόρο. Οι πόλεις έχουν τη δυνατότητα να καινοτομούν την ίδια στιγμή που τα εθνικά κράτη καθηλώνονται αναπτυξιακά από το υψηλό δημόσιο χρέος που περιορίζει τον αναπτυξιακό ρόλο τους.
Στις λεγόμενες ανοικτές κοινωνίες παρατηρείται ότι οι  μεγάλες πόλεις ασκούν πολιτική ως αυτόνομες πολιτικές οντότητες καθώς,  δεν έχουν τα δημοσιοκονομικά  βάρη  των κρατών και  ταυτόχρονα αναπτύσσονται  με βάση τις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες της τρίτης και τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και οι αναπότρεπτες αλλαγές στο κοινωνικό υποκείμενο της επιχειρηματικότητας;
Το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό φαινόμενο τον τελευταίο αιώνα, αν το καλοσκεφτούμε, είναι η μετατόπιση των αναγκών και των μορφών εργασίας παράλληλα με την υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στα αστικά κέντρα. Ένα άλλο καθοριστικό φαινόμενο είναι αυτό της μισθωτής εργασίας που κυριάρχησε στην συγκεντροποίηση της παραγωγής αλλά και της υπερδιόγκωσης του οικονομικού ρόλου του κράτους, αν σκεφτούμε ότι περί το 1920 βρισκόταν στο 10% του ΑΕΠ, ενώ σήμερα στην Ελλάδα έχει ανέλθει περίπου στο 50%.


Τα οικονομικά μεγέθη των μετατοπίσεων όμως δεν σταματούν εδώ. Πριν ένα αιώνα το 80% της οικονομίας βασιζόταν κυρίως στην γεωργία και στην μεταποίηση για την ικανοποίηση βασικών αναγκών διατροφής. Ένα μεγάλο μέρος της εργασίας ήταν αφιερωμένο στην παραγωκατανάλωση, δηλαδή οι άνθρωποι της εποχής παρήγαγαν κυρίως για να τραφούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.
Οι νέες τεχνολογίες και η βιομηχανοποίηση της παραγωγής άλλαξαν άρδην τους συσχετισμούς αυτούς και διαχώρισαν τον παραγωγό από τον καταναλωτή. Η οικονομία εμπορευματοποιήθηκε και απογειώθηκε η μισθωτή εργασία. Σήμερα η αγροτική παραγωγή και η μεταποίηση μαζί δεν υπερβαίνουν το 17% του ΑΕΠ στη χώρα μας. Ένα μεγάλο ποσοστό περίπου 36% αφορά το λιανικό εμπόριο και το υπόλοιπο καλύπτεται από υπηρεσίες στις οποίες εξέχουσα θέση έχει ο τουρισμός, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις ψυχαγωγίας.

Όλες αυτές οι μετατοπίσεις σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της παραγωγικότητας σε βασικά αγαθά και την απελευθέρωση του χρόνου των εργαζομένων, γεγονός που προσμετρείται στις ευεργετικές επιδράσεις της βιομηχανοποίησης, ενώ αντίστροφα αρνητικά  όπως συμβαίνει, ο χρόνος αυτός  απορροφάται και διοχετεύεται στον καταναλωτισμό της εμπορευματοποιημένης μαζικής κουλτούρας.
Σύμφωνα, με μια πρόβλεψη του Κέυνς το 1930, η ανάπτυξη της τεχνολογίας θα μπορούσε να μειώσει το ωράριο εργασίας σε 15 ώρες/εβδομάδα το 2000!
 Αυτό ασφαλώς δεν συνέβη, όχι γιατί οι σύγχρονες τεχνολογίες δεν μπορούν να προσφέρουν επάρκεια τροφής και κάλυψης βασικών αναγκών στον κόσμο, αλλά γιατί το καταναλωτικό σύστημα εφευρίσκει νέες ανάγκες και προϊόντα που απορροφούν την ζωτική ενέργεια των κοινωνιών στο να καλύψουν βασικές ανάγκες του πληθυσμού.
Αντίθετα, τροφοδοτούνται φαντασιακές ανάγκες κοινωνικού στάτους, με συνακόλουθες παρενέργειες εκτροχιασμού από την ικανοποίηση ζωτικών αναγκών στην ικανοποίηση πλαστών/τεχνητών αναγκών.
Αυτό είναι η συνέπεια μιας «αόρατης σφήνας» μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Μία παρενέργεια και της μισθωτής εργασίας ,που υπνωτισμένη προσωρινά σε ένα ασφαλές περιβάλλον, συμβάλλει στον διαχωρισμό  παραγωγού-καταναλωτή και επιτρέπει μια τεράστια αλυσίδα διαμεσολαβήσεων που ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων και φουσκώνουν τις κοινωνικές αξίες της ασημαντότητας ενός star system. Έτσι οι συνέπειες είναι ορατές:
·         Στην τροφή, της οποίας η τιμή σε πολλές περιπτώσεις πολλαπλασιάζεται από το χωράφι, στο ράφι και στο χώρο εστίασης.
·         Στην ψυχαγωγία, όπου η βιομηχανική κουλτούρα συγκεντροποίησε την παραγωγή και την κατανάλωση σε μια ολιγοπωλιακή αγορά (κανάλια και κέντρα διασκέδασης) που απορρόφησε με μύριους τρόπους σημαντικό τμήμα του εισοδήματος και του χρόνου των καταναλωτών.
·         Στην «οικονομία – καζίνο», όπου τα τελευταία χρόνια έχουμε γνωρίσει διάφορες εκδοχές, από το χρηματιστηριακό καζίνο του 2000, στα ποικίλα τυχερά παιχνίδια μέχρι την μεγάλη «φούσκα» του χρηματοπιστωτικού τομέα των τραπεζών.
Οι  τεχνολογικές αλλαγές από μόνες τους, παρά την θεαματική τους ανάπτυξη, ούτε τις ώρες εργασίας μείωσαν, ούτε τις βασικές ανάγκες για όλους ικανοποίησαν. Αντιθέτως, από την δεκαετία του 70 και πέρα οι ανισότητες σταδιακά αυξήθηκαν και  το 1/3 σήμερα της κοινωνίας βρίσκεται στην ανεργία, αποκλεισμένο και από την παραγωγή και από την κατανάλωση.
Στο επικοινωνιακό επίπεδο, βομβαρδιζόμαστε από διάφορους τεχνοκράτες και πολιτικούς ότι οι νέες τεχνολογίες και η  «έξυπνη» διαχείρισή τους θα λύσουν προβλήματα. Μας προβάλλουν «έξυπνα» προϊόντα τα οποία θα κάνουν την ζωή μας καλύτερη. Η πραγματικότητα όμως στο τελικό αποτέλεσμα είναι ότι οι πολίτες και τα κράτη διογκώνουν τα χρέη τους τα οποία σε βάθος χρόνου δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Εδώ είναι η αντίφαση και λαβύρινθος των αντινομιών στη χρήση των τεχνολογικών καινοτομιών.
Η χρήση της τεχνολογίας ως όπλο υπεροχής των μεγάλων εταιριών έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μικροπαραγωγών που οδηγεί στον οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.
ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ βέβαια,   ότι η «έξυπνη» διαχείρισή» της γνώσης αφορά την οργανωτική και πολιτική τεχνογνωσία και την συμμετοχική οικονομία. Το αξίωμα ότι τα  παραγωγικά μέσα και η ταχύτητα παραγωγής δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός.  Τούτων δοθέντων, ως βαθύτερα αίτια της οικονομικής κρίσης η επανεφεύρεση της συνεργατικής-συνεταιριστικής εργασίας είναι η μόνη δυνατότητα δημιουργίας, νέων ευκαιριών εργασίας όπως δείχνουν οι παγκόσμιες τάσεις της οικονομίας.
Γνωρίζουμε βέβαια ότι για μια μεγάλη περίοδο απαξιώθηκε ο συνεργατισμός στην Ελλάδα, καθώς το κράτος δημιούργησε αντικίνητρα αυξάνοντας ραγδαία τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο από 300,000 περίπου το 1975, στους 1,300,000 στο 2009. Αυτοί οι διορισμοί διόγκωσαν ως γνωστόν κατά αλόγιστο τρόπο το δημόσιο χρέος αυξάνοντας τη γραφειοκρατία και όχι την παραγωγικότητα του δημοσίου.
Παραδόξως εδώ οι τεχνολογίες της ηλεκτρονοποίησης δεν ωφέλησαν την κοινωνία αλλά, συγκεκριμένες γραφεικρατικές ελίτ και συντεχνίες. Το πρόβλημα επομένως εκτός από οικονομικό είναι πρωτίστως ηθικό  και πολιτικό. Η ευημερία με δανεικά προεξοφλώντας μελλοντικά εισοδήματα, υποκλέπτει το μέλλον των νέων γενεών. Αυτή είναι μια ανήθικη πολιτική επιλογή. Όπως λέει και ο Θ. Τάσσιος, «πριν πτωχεύσουμε οικονομικά, είχαμε πτωχεύσει ηθικά».
Τώρα πλέον, παρατηρούμε μια  αναγκαστική διαρκή μείωση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα ηλεκτρονοποίηση στο χώρο των τραπεζών και η αυτοεξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με το e-banking θα απελευθερώσει θέσεις εργασίας και από αυτό το τομέα.
Που θα βρεθούν όμως οι νέες θέσεις εργασίας για να αντικαταστήσουν αυτές που χάνονται;
Η απάντηση είναι ότι μια νέα περίοδος αυτοαπασχόλησης και παραγωκατανάλωσης έρχεται ως αναπόφευκτη λύση. Το «κίνημα χωρίς μεσάζοντες» αλλά και η τάση για νέους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς και γέφυρες συνεργασίας μεταξύ δικτύων καταναλωτών και παραγωγών είναι η πρώτη ένδειξη.
Αυτή η τάση παρεμποδίζεται προφανώς από την γραφειοκρατία και τις οργανωμένες συντεχνίες που είναι βολεμένες από το βιομηχανοποιήμενο και συγκεντρωτικό σύστημα οικονομίας. Η ανεργία όμως και η φτωχοποίηση  μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού πιέζουν και η μόνη απάντηση είναι η ενίσχυση της συνεργατικής- κοινωνικής οικονομίας.

Βασίλης Τακτικός


Η αρχή της μείωσης της ζήτησης του πετρελαίου είναι προ των πυλών!!!


Η αρχή της μείωσης της ζήτησης του πετρελαίου είναι προ των πυλών!!!
23-4-2019: Η συνέντευξη τύπου που άλλαξε τον κόσμο όπως τον ξέραμε:
Tesla Autonomy Day 2019 - Full Self-Driving Autopilot - Complete Investor Conference Event. Ανακοινώνει Ρομπο-ταξί και πλήρη αυτόνομη οδήγηση από το τέλος 2020.
Οι προβλέψεις του κ Τόνυ Σέμπα, Πανεπιστήμιου Στάνφορντ (πριν 10 χρόνια) επαληθεύονται και πάλι με ακρίβεια πάνω στον μήνα:
Η αρχή της μείωσης της ζήτησης του πετρελαίου είναι προ των πυλών!!!
Με ένα software update και μόνο, στο λογισμικό των αυτοκίνητων της Τέσλα θα ενεργοποιηθεί η 100%  αυτόνομη οδήγηση σε 1.000.000 αυτοκίνητά της. Σε όσα ήδη κυκλοφορούν και σε όσα θα έχουν παραχθεί μέχρι τότε.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ


Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ               
                            * του Στέρτσου Χαράλαμπου                                              
Στο χώρο της Τ.Α είναι γνωστό ότι, μετά την κρίση  μειώθηκε η χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους στο 40% του προϋπολογισμού που υπήρχε πριν από την κρίση. Δεδομένων των ανελαστικών υποχρεώσεων της πάγιας λειτουργίας και μισθοδοσίας οι περικοπές έγιναν κυρίως στα αναπτυξιακά έργα. Πολλές υποδομές, κτίρια και δημόσιοι χώροι μένουν ανενεργοί. Από την άλλη πλευρά τα δημοτικά τέλη που χρεώνουν τους δημότες παρέμειναν σταθερά παρά την καθίζηση κατά 25% της οικονομίας. Με αυτά τα δεδομένα οι δημότες βγαίνουν διπλά ζημιωμένοι, πληρώνοντας περισσότερους αναλογικά δημοτικούς φόρους και απολαμβάνοντας λιγότερες κοινωνικές υπηρεσίες.

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

Ενεργειακές κοινότητες: Όλα όσα θέλεις να ξέρεις
Σπίτι με δωρεάν ρεύμα
Τι είναι οι ενεργειακές κοινότητες (ΕΚΟΙΝ);
Οι ενεργειακές κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων πρωτίστως οι πολίτες (είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα) μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας. Το νέο θεσμικό πλαίσιο διασφαλίζει ευνοϊκούς όρους για τη σύσταση και τη λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με στόχο την ενίσχυση όχι μόνο των ατομικών / οικογενειακών εισοδημάτων, αλλά και της τοπικής επιχειρηματικότητας, της αλληλέγγυας οικονομίας και την προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας.

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ


ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Δικτύωση – επαφές – πρωτοβουλίες σ’ όλη την Ελλάδα για την δημιουργία
Ενώσεων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας σύμφωνα με το νόμο 4430/2016
Όσοι φορείς είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας ή δύναται να εγγραφούν σ’ αυτό μπορούν στη συνέχεια να γίνουν μέλη των Ενώσεων με τελικό στόχο την δημιουργία Πανελλήνιας Ένωσης (ομοσπονδίας) φορέων κοινωνικής οικονομίας.


Για την διευκόλυνση της δικτύωσης και των επαφών μεταξύ των φορέων παρέχονται σχετικές πληροφορίες στις ακόλουθες περιφέρειες:

Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης


«ΘΕΣΜΟΙ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης
Με πρωτοβουλία της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ), και φιλοξενία στο Συνεδριακό της Κέντρο στο Κολυμπάρι, ο Δήμος Πλατανιάς, η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) συνδιοργανώνουν διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο, με θέμα «Θεσμοί, Εφαρμογές και Πολιτικές για την Κοινωνική Οικονομία», το οποίο πραγματοποιείται την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται:
“Το Σεμινάριο είναι ανοικτό και απευθύνεται στις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, οικολογικές, πολιτιστικές, καταναλωτικές και ανθρωπιστικές ομάδες, στους Δήμους της περιοχής και τα στελέχη τους, που μπορούν να διαδραματίσουν σπουδαίο και αποφασιστικό ρόλο στην κινητοποίηση των πολιτών, καθώς διαθέτουν το Κοινωνικό Κεφάλαιο εμπιστοσύνης που χρειάζεται, ώστε να δημιουργηθούν νέοι τρόποι ανάπτυξης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Η ΟΑΚ, ως γνωστόν λειτουργεί ως «θρησκευτικό – κοινωφελές Καθίδρυμα με ιδιαίτερη συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και ως εκ τούτου ζωντανό παράδειγμα Κοινωνικής Οικονομίας από την δεκαετία του 60, πολύ πριν αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο «Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία» στην Ελλάδα.
Υπό αυτή την έννοια έχει ιδιαίτερη σημασία που αναλαμβάνει μια παρόμοια πρωτοβουλία καθώς έχει πρωτοστατήσει και στο παρελθόν σε συλλογικές πρωτοβουλίες εκπαιδευτικά Σεμινάρια και στον συνεδριακό και εναλλακτικό τουρισμό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον τοπικό συνεργατισμό (συν-εργείν).

ΠΕΝΤΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ


ΠΕΝΤΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
Μπέρτολντ Μπρεχτ

(αποσπάσματα)
Όποιος σήµερα θέλει να πολεµήσει την ψευτιά και την αµάθεια και να γράφει την αλήθεια έχει ξεπεράσει το λιγότερο πέντε δυσκολίες. Πρέπει να έχει το  θάρρος να γράφει την αλήθεια παρόλο που παντού την καταπνίγουν· την  εξυπνάδα να την αναγνωρίσει παρόλο που τη σκεπάζουν παντού· την  τέχνηνα την κάνει ευκολοµεταχείριστη σαν όπλο· την  κρίση να διαλέξει εκείνους που στα χέρια τους η αλήθεια θ’ αποχτήσει δύναµη· την  πονηριά  να τη διαδώσει ανάµεσά τους. Αυτές οι δυσκολίες είναι µεγάλες για κείνους που γράφουν κάτω απ’ το φασισµό, υπάρχουν όµως και γι’ αυτούς που τους κυνήγησαν ή που έφυγαν ακόµα και για όσους γράφουν στις χώρες της αστικής ελευθερίας.

Η «ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ» Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ


Η «ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ»
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Του Βασίλη Τακτικού
Μια νέα παγκόσμια πρόκληση είναι μπροστά μας. Οι νέες τεχνολογίες και νέες βιομηχανίες που αναπτύσσονται της  ρομποτικής, του διαδικτύου και της αειφορικής ενέργειας, εκτός από τις φανερές οικονομικές επιδράσεις δημιουργούν τεράστια τεκτονικά ρήγματα στη δομή του συστήματος. Αλλάζουν την μορφολογία και τις συνθήκες όπως όταν συγκρούονται οι τεκτονικές πλάκες της γης. Έχουμε συνηθίσει να παρακολουθούμε τις πολιτικές εξελίξεις μέσα από τους όρους του κράτους και της αγοράς, είτε μέσα από τους παγκόσμιους οικονομικούς και πολιτικούς συσχετισμούς, είτε ως  πολιτικό παίγνιο πολιτικών προσώπων και κομμάτων, λες κι αυτή είναι η μόνη φυσιολογία των πραγμάτων.

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

"ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ"


Σχετικές δημοσιεύσεις

ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΝΕΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΕΣ της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Ως ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ Η Ε.Ε. ΠΡΟΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΕΣΚΟ: Θεσμικές καινοτόμες προτάσεις για την ανάπτυξη

της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα

Το BREXIT βλάπτει την κοινωνία πολιτών


Το BREXIT βλάπτει την κοινωνία πολιτών και επηρεάζει αρνητικά τους φτωχούς. Μια ανάρμοστη σκέψη για την Αθήνα.

Η αβεβαιότητα σχετικά με το BREXIT επηρεάζει αρνητικά τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας στις φτωχές χώρες του πλανήτη κι επίσης οδηγεί αρκετές ΜΚΟ να μεταφέρουν την έδρα τους εκτός Ην. Βασιλείου. Ένα άτακτο BREXIT μάλιστα, χωρίς συμφωνία, θα στερούσε τη διετή περίοδο προσαρμογής για τις ΜΚΟ.

Ανοικτά προγράμματα Leader Δικαιούχοι: ιδιωτικοί φορείςΑνοικτά προγράμματα Leader
Δικαιούχοι:  ιδιωτικοί φορείς
Διαχειριστικές αρχές οι κατά νομούς Αναπτυξιακές Εταιρείες
Περίοδος υποβολής προτάσεων 2-3 μήνες από την ημερομηνία πρόσκλησης.
Κατηγορίες επιχειρήσεων
 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Οικοτουρισμός-αγροτουρισμός)
Οι δραστηριότητες για το ερχόμενο πρόγραμμα αφορούν στην ίδρυση / δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους παρακάτω συγκεκριμένους τομείς:
-Ξενοδοχεία 5,4,3 αστέρων
-Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις
-Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 & 3 «κλειδιών»
-Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

(SOCIALNEET)


Ημερίδα Παρουσίασης του Έργου
From Civil Society Organizations to Social Entrepreneurship. Combating Υouth Unemployment and Addressing the Needs of NEETs
 (SOCIALNEET)
Τετάρτη 17/04/2019, 16:00 – Novus City Hotel, Καρόλου 23 (Πλατεία Καραϊσκάκη), Αθήνα

Το έργο
SOCIALNEET είναι μια φιλόδοξη και καινοτόμα πρωτοβουλία εννέα (9) φορέων από οκτώ (8) χώρες της Ευρώπης και αποσκοπεί στην δημιουργία απασχόλησης για νέους κάτω των 30, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας. Είναι ένα από τα 27 έργα που χρηματοδοτούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από το πρόγραμμα EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ


«Σκέψεις με την ευκαιρία της ημερίδας της ΠΕΔ Θεσσαλίας, 24/3/2019»

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Με αφορμή την ημερίδα στην οποία είμαι  εισηγητής  για την Κοινωνική Οικονομία που οργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων-ΠΕΔ Θεσσαλίας την Κυριακή, 24 Μαρ 2019 με γενικό τίτλο «Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κοινωνική συνοχή», στις 11:00, στο ΚΙΕΡΙΟΝ της Καρδίτσας, έχω να κάνω ορισμένες επισημάνσεις που θεωρώ ότι έχουν θεμελιακό χαρακτήρα για μια ουσιαστική συζήτηση.

«Σκέψεις με την ευκαιρία της ημερίδας της ΠΕΔ Θεσσαλίας, 24/3/2019»«Σκέψεις με την ευκαιρία της ημερίδας της ΠΕΔ Θεσσαλίας, 24/3/2019»

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Με αφορμή την ημερίδα στην οποία είμαι  εισηγητής  για την Κοινωνική Οικονομία που οργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων-ΠΕΔ Θεσσαλίας την Κυριακή, 24 Μαρ 2019 με γενικό τίτλο «Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κοινωνική συνοχή», στις 11:00, στο ΚΙΕΡΙΟΝ της Καρδίτσας, έχω να κάνω ορισμένες επισημάνσεις που θεωρώ ότι έχουν θεμελιακό χαρακτήρα για μια ουσιαστική συζήτηση.
Κατ΄αρχή εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με το θέμα που συζητήσουμε θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν υπάρχει ίχνος πολιτικής για την κοινωνική οικονομία στη Τ.Α. με μετρήσιμο αποτέλεσμα και με  τη  κυριολεξία του όρου. Οι σποραδικές αναθέσεις εδώ και εκεί σε κάποιες ΚΟΙΝΣΕΠ δεν συνιστά σοβαρή σχέση με τη κοινωνική οικονομία. Εξάλλου το οικονομικό μέγεθος αυτών των παραδειγμάτων δεν ανιχνεύεται ούτε στο 1/1000 της οικονομικής δραστηριότητας.

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

ΕΠΙΧΟΧΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»


ΕΠΙΧΟΧΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση
Περίοδος υποβολής: από 20/2/2019 μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ
Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας.
Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €
Ποσοστό Επιδότησης:  50%
Περίοδος υποβολής: από 27/2/2019 έως  9/5/2019

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Η κοινωνική οικον.ομία είν....αι αναγκΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ


ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Η κοινωνική οικονομία είναι αναγκαία συνθήκη για τον πολιτισμό και τον εναλλακτικό τουρισμό γιατί μέσα από αυτή τη σχέση μπορεί να αξιοποιηθεί  το κοινωνικό κεφάλαιο και η συλλογική δημιουργία της  κοινότητας. Το περιβάλλον της κοινότητας είναι που λειτουργεί ως οικοσύστημα του τοπικού πολιτισμού.

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ –ΠΑΡΑΓΩΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ- ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ


ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ –ΠΑΡΑΓΩΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ- ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

Στη Νέα εποχή της αποξένωσης από την παραγωγή  ολοένα και μεγαλύτερων τμημάτων του πληθυσμού και της φθείνουσας ζήτησης στην αγορά εργασίας το μέλλον της βιωσιμότητας των οικονομιών θα εξαρτηθεί από το «αντίδοτο» της  παραγωκατανάλωσης.
Αναφερόμαστε στο μοντέλο της κοινωνικά υποστηριζόμενης Γεωργίας και τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς χωρίς μεσάζοντες. 

Η θεσμοθέτηση της κοινωνικής οικονομίας ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ


Η θεσμοθέτηση της κοινωνικής οικονομίας ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Στο χώρο της Τ.Α είναι γνωστό ότι μετά την κρίση  μειώθηκε η χρηματοδότηση στο 40% του προϋπολογισμού που υπήρχε πριν από την κρίση. Δεδομένου των ανελαστικών υποχρεώσεων της λειτουργίας και μισθοδοσίας οι περικοπές έγιναν κυρίως στα αναπτυξιακά έργα. Πολλές υποδομές, κτίρια και δημόσιοι χώροι μένουν ανενεργοί.

Η κοινωνική οικονομία ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ


ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η κοινωνική οικονομία είναι  αναγκαία συνθήκη για το ενεργειακό μέλλον
γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί  ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα για όλες τις κοινωνικές ομάδες χωρίς αποκλεισμούς και ενεργειακή φτώχεια.
 Ξεκινώντας το νοητικό ταξίδι από την Προμηθεϊκή φωτιά, φθάνοντας τον ηλεκτρομαγνητισμό και τις άπειρες δορυφορικές ραδιοσυχνότητες στα κινητά μας.
Η «Ενέργεια»  σε όλες τις μορφές της είναι  πηγή ζωής   με  προέλευση  το ζωοδότη Ήλιο. Ενέργεια είναι η τροφή και κάθε κίνηση, ενέργεια και η γνώση.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ


Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ
Συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που θα απασχολήσουν:
Το ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 «ΘΕΣΜΟΙ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ».
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Παρασκευή - Σάββατο 8 & 9 Μαρτίου 2019
ΠΕΣΚΟ: τηλ.2108813760 Mail: inmeko@otenet.gr

Με πρωτοβουλία της  Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ), και φιλοξενία στο Συνεδριακό της Κέντρο στο Κολυμπάρι, ο Δήμος Πλατανιάς, η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) πραγματοποιήθηκε το διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο, με θέμα «Θεσμοί, Εφαρμογές και Πολιτικές για την Κοινωνική Οικονομία», την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019.

Προσλήψεις σε δήμους.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ – ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Προσλήψεις στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Προσλήψεις σε δήμους, σε νοσοκομεία, σε μουσεία και τις ανασκαφές στους αρχαιολογικούς χώρους, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και με συμβάσεις έργου.  Προσλήψεις πτυχιούχων στα Πανεπιστήμια – ΑΕΙ – ΤΕΙ. Προσλήψεις εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού και εκπαιδευτικών