Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Η κοινωνική οικον.ομία είν....αι αναγκΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ


ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Η κοινωνική οικονομία είναι αναγκαία συνθήκη για τον πολιτισμό και τον εναλλακτικό τουρισμό γιατί μέσα από αυτή τη σχέση μπορεί να αξιοποιηθεί  το κοινωνικό κεφάλαιο και η συλλογική δημιουργία της  κοινότητας. Το περιβάλλον της κοινότητας είναι που λειτουργεί ως οικοσύστημα του τοπικού πολιτισμού.

Κι αυτό το περιβάλλον είναι που διαταράχθηκε και εν πολλοίς απαλλοτριώθηκε από  το μεγάλο κύμα της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης. Αλλά και από την κυριαρχία του βιομηχανικού έναντι του τοπικού πολιτισμού. Αυτό είχε ως συνέπεια όχι μόνο την αδρανοποίηση της τοπικής κοινότητας αλλά και το μαρασμό της υπαίθρου και αδρανοποίηση των πολιτιστικών πόρων της παράδοσης. Σήμερα οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο ευνοούν την οριζόντια οργάνωση και δικτύωση και την τοπικότητα.
Ωστόσο, ο  τοπικός Πολιτισμός και η κοινότητα είναι ακόμη ζητούμενο για  να παραμείνουν οι νέοι στο τόπο τους. Ταυτόχρονα ο τοπικός Πολιτισμός είναι πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί ο εναλλακτικός τουρισμός- αγροτουρισμός-οικοτουρισμός.  Τα στοιχεία της παράδοσης και το περιβάλλον της προβιομηχανικής εποχής είναι εκείνα που προσελκύουν περισσότερο τον επισκέπτη σε μια περιοχή και αυτά τα στοιχεία συλλογικής δημιουργίας και κουλτούρας .
Σε αντίθεση μάλιστα με τον βιομηχανικό τυποποιημένο πολιτισμό που κυριαρχεί στην αγορά. Αυτά τα στοιχεία σήμερα δεν μπορεί να είναι λειτουργικά χωρίς την τοπική πολιτιστική δραστηριότητα των τοπικών κοινοτήτων.
Ασφαλώς η  φολκλορική χρήση της παράδοσης που προβάλλεται για τουριστικούς λόγους δεν μπορεί να υποκαταστήσει το κενό της κοινότητας που δημιουργεί πολιτιστικά.
 Η ανάγκη μετασχηματισμού των πόρων  της πολιτιστικής αγροτικής κληρονομιάς σε λειτουργικό σύγχρονο πολιτιστικό προϊόν, για να βιωθεί και να αναπαραχθεί ως κοινωνική εμπειρία χρειάζεται συλλογική εθελοντική αφύπνιση και δράση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για να υπάρξει. Είναι ανάγκη οι τοπικές συλλογικότητες να συμπράξουν για την αναγέννηση της κοινότητας και τοπικού λαϊκού  πολιτισμού.
Να αυτοδιαχειριστούν τις κοινωνικές εκδηλώσεις ,τα πανηγύρια τους τις γιορτές τους και την ψυχαγωγία τους χωρίς μεσάζοντες.
 Αυτά που θαυμάζουν οι τουρίστες ως μέρος της πολιτιστικής και φυσικής  κληρονομιάς ενός τόπου δεν φτιάχτηκαν με προορισμό  τους τουρίστες. Η αρχιτεκτονική και φυσική  κληρονομιά, κάστρα, μοναστήρια, έργα τέχνης, δημοτική μουσική, χοροί κ.τλ έγιναν για τις ανάγκες των κατοίκων τις αισθητικές τους αξίες ανά τους αιώνες και με αυτό το σκεπτικό πρέπει να αντιμετωπιστεί και η δημιουργία της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου. Ως συνολικό και συλλογικό έργο  που αφορά πρώτιστα την τοπική κοινωνία.

Συνοψίζοντας τους αναγκαίους όρους, οι νέα τεχνολογίες και το διαδίκτυο ευνοούν την ανάπτυξη της κοινωνικής της  οικονομίας. 
Οι προβλέψεις για την  Κοινωνική οικονομία είναι ότι μπορεί εκτιναχθεί στο ένα 1/3 του συνόλου της οικονομίας τα επόμενα 20-30 χρόνια. Κι αυτό θα συμβεί κατά ανάγκη υπό δύο προϋποθέσεις.  Πρώτον όταν ο κόστος της ενέργειας, της παραγωγής  και των επικοινωνιών συνεχίσει να μειώνεται  στο ελάχιστο.  Όταν το διαδίκτυο επικοινωνίας και το διαδίκτυο των πραγμάτων επιδράσει ακόμη πιο καταλυτικά σε μια σειρά βιομηχανίες όπως έχει επιδράσει σήμερα στις μουσική βιομηχανία, π.χ στη βιομηχανία της εκπαίδευσης της υγείας, στις τράπεζες και τόσους άλλους τομείς.  Και δεύτερον όταν οι όλες οι συλλογικές οργανώσεις της κοινωνίας το ρόλο του συλλογικού υποκειμένου της επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς που προαναφέραμε μέχρι τις τράπεζες και τα αλληλοασφαλιστικά ταμεία.
Η κοινωνική οικονομία πλέον δεν είναι μια εφικτή ουτοπία μεμονομένων παραδειγμάτων.  Το δυναμικό της  γνώρισμα  είναι ότι συνδυάζει το  ΔΕΟΝ με το ΑΝΑΓΚΑΙΟ και το ΕΦΙΚΤΟ.
Το ΔΕΟΝ είναι η επάρκεια  αγαθών εν Ειρήνη, η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων η οικολογία και προστασία της βιόσφαιρας .
Το ΑΝΑΓΚΑΙΟ είναι η  Κοινωνικοποίηση της τεχνολογίας στο τομέα της ενέργειας αξιοποιώντας την αστείρευτη αφθονία του Ήλιου με ένα διαδίκτυο της ενέργειας.
Η  Κοινωνικοποίηση  της γνώσης και βασικών αγαθών επιβίωσης.
Αναγκαία επίσης   η εναλλακτική διαδικασία της εργασίας απέναντι στη  βαθμιαία συρρίκνωσης της μισθωτής εργασίας λόγω υπεραυτοματοποίησης της τεχνολογίας.
Αναγκαία η πρόσβαση στα αγαθά της αγροδιατροφής χωρίς μεσαζοντες.
Το ΕΦΙΚΤΟ είναι  πλέον η διάχυση για  την κοινωνικοποίηση της γνώσης και  η διεύρυνση του κοινόκτητου χώρου μέσα από το διαδίκτυο.
Εφικτός ο διαμοιρασμός της τεχνογνωσίας της κουλτούρας και του πολιτισμού.
Τέλος είναι εφικτός εν γένει ο στόχος  μέσα σε λίγα χρόνια η κοινωνική οικονομία να αγγίξει το 1/3 του συνόλου της Οικονομίας και να την απαλλάξει από μορφές κοινωνικής βαρβαρότητας .

Για το ενημερωτικό υλικό ΠΕΣΚΟ: τηλ.2108813760 Mail: inmeko@otenet.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου