Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Bασικές συμβουλές και μυστικά για την αναζήτηση εργάσιας


Αναδημοσίευση από την Oikopress

Γράφει η Έφη Κοσκώση,
ΚοινωνιολόγοςΣήμερα περισσότερο από ποτέ, οι άνεργοι και οι άνεργες έχουν ανάγκη από τις κατάλληλες στρατηγικές κατά την αναζήτηση μιας θέσης εργασίας. Έχουμε ξαναγράψει πως η ανεργία και η αναζήτηση εργασίαςδεν συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεις! Το γεγονός αυτό μόνο να εντείνει μπορεί την ανασφάλεια και το άγχος που πολύ πιθανών αισθάνονται οι περισσότεροι άνεργοι άνθρωποι. Με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορούν να βρεθούν κάποιες συμβουλές για τα βήματα που μπορεί να ακολουθηθούν σχετικά με τις τεχνικές για τη σύνταξη του βιογραφικού, τη συνοδευτική επιστολή, την διαδικασία της συνέντευξης και γενικά για τη διαδικασία εύρεσης εργασίας. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τρία σχετικά άρθρα.

Το πρώτο άρθρο αφορά τη Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται από έναν επίσημο φορέα του κράτους, τον Ο.Α.Ε.Δ. Πέραν της δυνατότητας που δίνεται σε άνεργους και άνεργες να παρακολουθήσουν σεμινάριο στη Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας, από το συγκεκριμένο άρθρο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. παρέχονται κάποιες βασικές αλλά κρίσιμες συμβουλές σχετικά με τη σύνταξη του βιογραφικού, την σημασία της συνοδευτικής επιστολής, την προετοιμασία του υποψήφιου ή της υποψήφιας για τη συνέντευξη και τη γενικότερη έρευνα που απαιτείται για την κατάλληλη θέση εργασίας.
Στο δεύτερο άρθρο με τίτλο «Η συνοδευτική Επιστολή», παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο οι λόγοι για τους οποίους είναι σημαντική η συνοδευτική επιστολή όταν απευθυνόμαστε σε μια εταιρεία ή οργανισμό για μια θέση εργασίας. Κάποιες φορές μπορεί να θεωρείται υπερβολή η συνοδευτική επιστολή, όπως εξηγεί όμως και το άρθρο είναι ο καλύτερος τρόπος να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέσεις εργασίας με απαιτήσεις. Επιπλέον η συνοδευτική επιστολή μας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε ένα σύντομο αλλά σαφές βιογραφικό αφού μπορούμε σε αυτήν να γράψουμε αναλυτικά την προϋπηρεσία μας παρουσιάζοντας με μεγαλύτερη σαφήνεια τα καθήκοντα που εκτελούσαμε στον πρότερο εργασιακό μας βίο και τις δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύξαμε κατά τη διάρκεια αυτού. Το όφελός μας είναι να μην παραφορτώνουμε το βιογραφικό με αποτέλεσμα να γίνεται δυσανάγνωστο και εξ αιτίας αυτού να μη διαβαστεί με την πρέπουσα προσοχή.
Το τρίτο άρθρο έχει τίτλο «Αναζήτηση εργασίας. Κρυφές θέσεις εργασίας». Ο συγγραφέας του άρθρου δεν εγγυάται φυσικά πως ακολουθώντας τις συμβουλές του θα ανακαλύψουμε με βεβαιότητα μια θέση εργασίας. Στην εποχή μας όμως, που οι θέσεις εργασίας είναι άφαντες και όχι απλά κρυφές, μας δίνει αρκετά επιχειρήματα για να τολμήσουμε μια «επιθετική» συμπεριφορά κατά την αναζήτησή μας για εργασία. Επιπλέον, όπως και ο ίδιος υποστηρίζει, δεδομένου πως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, όχι μόνο για την απόκτησή αλλά και για την πληροφόρηση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, μεγάλη σημασία παίζει το δίκτυο γνωριμιών που κάποιος ή κάποια διαθέτει. Το «ξετρύπωμα» των διαθέσιμων θέσεων εργασίας γίνεται ένα ιδιαίτερο κομμάτι της στρατηγικής αναζήτησης εργασίας.

Λέξεις κλειδιά: Αναζήτηση εργασίας, Κρυφές θέσεις εργασίας, Η συνοδευτική Επιστολή, τεχνικές για τη σύνταξη του βιογραφικού, διαδικασία της συνέντευξης, διαδικασία εύρεσης εργασίας, ανεργία, Βασικές συμβουλές και μυστικά για την αναζήτηση εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ.

 

1. Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας

Σκοπός της Συμβουλευτικής Αναζήτησης Εργασίας είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των μελών μιας ομάδας στο να αναζητήσουν και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα. Πρωταρχικός της στόχος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων /δεξιοτήτων αναζήτησης, διεκδίκησης και διατήρησης μιας θέσης εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε όλους τους ανέργους που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας, έχουν σαφή επαγγελματικό στόχο και τα προσόντα τους ζητούνται από την αγορά εργασίας.
Αριθμός Συμμετεχόντων
Για την ένταξη ενδιαφερομένων σε ομάδα συμβουλευτικής, απαιτείται η κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο.
Ο αριθμός των μελών μιας ομάδας συμβουλευτικής κυμαίνεται μεταξύ των8 και 12 ατόμων.
Διάρκεια ομάδας συμβουλευτικής
Η διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας σε μια ομάδα ανέργων κυμαίνεται μεταξύ των επτά (7) και οκτώ (8) ημερών.
Μεθοδολογία – Εργαλεία
Η Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας υλοποιείται μέσα από μια σειρά ολοκληρωμένων και οργανωμένων διαδικασιών αναζήτησης θέσεων εργασίας, με βιωματικό τρόπο, όπου ο άνεργος ακολουθεί ένα δομημένο πρόγραμμα «πλήρους απασχόλησης». Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από εξειδικευμένους συμβούλους στις Δομές του ΟΑΕΔ σε ομαδικό επίπεδο.

Οφέλη συμμετοχής
 • Γνώση κανόνων και διαδικασιών αγοράς εργασίας
 • Εντοπισμός αποτελεσματικών τρόπων αναζήτησης εργασίας
 • Δημιουργία δικτύου επαφών-γνωριμιών για αναζήτηση θέσης εργασίας
 • Αποτύπωση του επαγγελματικού προφίλ
 • Σύνταξη αποτελεσματικού
 1. oβιογραφικού σημειώματος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σκοπός του Βιογραφικού Σημειώματος είναι να συνοψίσει τις γνώσεις, τις επαγγελματικές εμπειρίες, τις ικανότητες και τις δεξιότητες του υποψηφίου.
Στόχος του Βιογραφικού Σημειώματος είναι να δημιουργήσει μια θετική πρώτη εντύπωση σε αυτόν που θα το διαβάσει ώστε να καλέσει τον ενδιαφερόμενο σε συνέντευξη.
 Είναι απαραίτητο
 • §Να σχετίζεται με τη θέση
 • §Να είναι μοναδικό
 • §Να είναι αντιπροσωπευτικό του κάθε υποψηφίου
 • §Να αναγραφόμενα στοιχεία να είναι αληθή
ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 • §Απαντώντας σε αγγελία, σε δημοσιευμένη θέση εργασίας
 • §Προσεγγίζοντας αυθόρμητα μια επιχείρηση
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ, δίνοντας σε όποιον το διαβάζει τη δυνατότητα να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Να μην υπερβαίνει τις δύο σελίδες
ΠΛΗΡΕΣ, με την έννοια ότι παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν το άτομο, ώστε να μην χρειάζονται επιπλέον διευκρινήσεις
ΣΑΦΕΣ, δηλαδή να μην περιέχει δυσνόητα σημεία. Κάθε πληροφορία θα πρέπει να είναι απόλυτα ακριβής καθώς και να υπάρχει η δυνατότητα να αποδειχτεί
ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ
 • §Οι πλατειασμοί και οι υπερβολικές εκφράσεις που συνήθως κουράζουν
 • §Τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη
 • §Οι παρενθέσεις και τα αρκτικόλεξα
 • §Η αποστολή φωτοτυπίας αντί του πρωτότυπου
 • §Η αντιγραφή Βιογραφικού Σημειώματος άλλου
 • §Η υπερβολική χρήση στοιχείων μορφοποίησης
 • §Τα ψευδή στοιχεία
 • §Η χρήση του πρώτου ενικού προσώπου
σε άμεση σχέση με τον επαγγελματικό στόχο
 • Σύνταξη
 1. oσυνοδευτικής επιστολής

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η Συνοδευτική Επιστολή αποστέλλεται συμπληρωματικά με το Βιογραφικό Σημείωμα
Στόχος της είναι να συνδέσει τα ιδιαίτερα προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου με την επιδιωκόμενη θέση εργασίας και το προφίλ της εταιρείας στην οποία απευθύνεται το βιογραφικό του.
ΕΙΔΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
 • §Συνοδευτική Επιστολή η οποία απευθύνεται σε συγκεκριμένη δημοσιευμένη θέση
 • §Συνοδευτική Επιστολή αυθόρμητης υποψηφιότητας
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ:
Το πως ενημερώθηκε ο υποψήφιος για τη συγκεκριμένη θέση
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ:
Δίνεται έμφαση στο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση, και την Εταιρεία, συσχετίζοντας την θέση με τα προσόντα, την εμπειρία και τις ικανότητές του υποψηφίου
ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ:
Η πρόθεση του υποψηφίου για περαιτέρω επικοινωνία με την εταιρία δηλώνοντας τον τρόπο και τις ώρες επικοινωνίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
 • §Η έκταση της συνοδευτικής δεν πρέπει να υπερβαίνει την μία σελίδα
 • §Πρέπει να διαφαίνεται ότι είστε ενημερωμένη για τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας
 • §Είναι βοηθητικό να απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο της Εταιρείας αρμόδιο για την επιλογή προσωπικού
 • §Είναι απαραίτητο να είναι δακτυλογραφημένη και εκτυπωμένη όπως το Βιογραφικό Σημείωμα
 • §Να είναι σύντομη και περιεκτική. Μία μακροσκελής επιστολή δυσκολεύει τον αναγνώστη στο να εστιάσει σε σημαντικά σημεία.
 • §Κατά τη σύνταξη του κειμένου, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μικρές και σύντομές προτάσεις.
 • §Η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ιδιοχείρως και όχι σε φωτοτυπία
 • Κατάλληλη προετοιμασία για
 1. oσυνέντευξη επιλογής με εργοδότη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • §Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας πρόσληψης
 • §Προϋποθέτει άμεση και προσωπική συμμετοχή
 • §Δημιουργεί μεγάλη ψυχική ένταση στους υποψήφιους
ΕΙΔΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
 • §Ατομική συνέντευξη (ένας προς ένα, Εν σειρά)
 • §Συνέντευξη σε επιτροπή
 • §Ομαδική συνέντευξη ή Assesement Centre.
 • §Τηλεφωνική Συνέντευξη
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
 • §Η προετοιμασία του υποψηφίου
 • §Η εικόνα και συμπεριφορά του υποψηφίου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
 • §Οι απαντήσεις του υποψηφίου στις ερωτήσεις του συνεντευκτή
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
 • §Γνώση προσωπικών χαρακτηριστικών
 • §Μελέτη του Βιογραφικού Σημειώματος
 • §Συλλογή πληροφοριών για την Επιχείρηση και για τη θέση εργασίας
 • §Προετοιμασία για πιθανές ερωτήσεις
 • §Εξωτερική εμφάνιση
 • §Έγκαιρη προσέλευση στο ραντεβού
ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
 • §Μιλήστε μου για εσάς
 • §Ποια είναι τα δυνατά/αδύνατα σημεία σας;
 • §Που φαντάζεστε τον εαυτό σας σε πέντε χρόνια;
 • §Δεν νομίζετε ότι η ηλικία σας μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για τη συγκεκριμένη θέση;
 • §Γιατί νομίζετε ότι θα πρέπει να είστε εσείς αυτός που θα προσληφθεί;
 • §Γιατί θέλετε να δουλέψετε μαζί μας;
 • §Ποιες είναι οι οικονομικές σας απαιτήσεις;
 • §Για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας;
 • §Ποια ακριβώς ήταν η θέση εργασίας που κατείχατε;
 • §Περιγράψτε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
 • §Αποστολή σύντομης ευχαριστήριας επιστολής
 • §Αν δε λάβετε απάντηση σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη διαδικασία επιλογής, τηλεφωνήστε και ρωτήστε για τη θέση.
 • Εντοπισμός στοχευόμενων θέσεων εργασίας
 • Αποτελεσματική οργάνωση της στρατηγικής προσέγγισης της αγοράς εργασίας.
 • Πως μπορώ να ενταχθώ σε ομάδα συμβουλευτικής Αναζήτησης Εργασίας;
2. Η Συνοδευτική Επιστολή
Αναδημοσίευση από :http://www.randstad.gr/blog/tag/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82

Η συνοδευτική επιστολή δεν έχει την ίδια σημασία για όσους αναζητούν εργασία και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι κάποιοι υποψήφιοι στέλνουν το βιογραφικό σημείωμα χωρίς κανένα εισαγωγικό κείμενο.

Η συνοδευτική επιστολή όμως θα πρέπει να λαμβάνεται ως ευκαιρία για να γίνει μια  συνοπτική καταγραφή του επαγγελματικού προφίλ, καθώς και των επιχειρημάτων σύμφωνα με τα οποία ένας επαγγελματίας είναι κατάλληλος για μια θέση εργασίας.

Ακόμα και αν για τη συνοδευτική επιστολή δεν δοθεί η απαραίτητη σημασία στο αρχικό στάδιο της αξιολόγησης από ένα εργοδότη, εφόσον προκύψει μια συνέντευξη εργασίας τα χαρακτηριστικά που θα έχουν σημειωθεί σε αυτήν να φάνουν ιδιαίτερα χρήσιμα όταν θα κληθεί ο υποψήφιος για εργασία να απαντήσει στην ερώτηση «γιατί πιστεύετε ότι είστε ο κατάλληλος για την συγκεκριμένη θέση εργασίας;»

Η συνοδευτική επιστολή του βιογραφικού αποτελεί την πρώτη εικόνα που θα έχει ένας εργοδότης  για ένα υποψήφιο για εργασία.

Σε αρκετές περιπτώσεις (job sites, ηλεκτρονική καταχώρηση βιογραφικού σε site εργοδοτών κλπ) η συνοδευτική επιστολή μπορεί να μην έχει την κλασσική μορφή μιας επιστολής, αλλά περισσότερο ενός εισαγωγικού μηνύματος το οποίο θα περιγράφει σύντομα και περιεκτικά το επαγγελματικό προφίλ ενός υποψήφιου, αλλά και την καταλληλότητα του για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Συνεπώς για κάθε χρήση θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ένα κείμενο το οποίο θα λειτουργεί ως συνοδευτική επιστολή και θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις θέσεις εργασίας στις οποίες θα γίνει αίτηση.
Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί έγγραφό το οποίο πρέπει να διαμορφώνεται κατάλληλα και να αποστέλλεται μαζί με το βιογραφικό στις αιτήσεις που θα γίνουν στις  θέσεις εργασίας.
Αρκετά συχνά η συνοδευτική επιστολή μπορεί να έχει θετική ανταπόκριση και συντελέσει ώστε ένας υποψήφιος να κληθεί σε μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού.
Η αποτελεσματική διαμόρφωση της συνοδευτικής επιστολής θα συντελέσει στο να γίνει συγκεκριμένο το ενδιαφέρον για μια θέση εργασίας, θα παρουσιάσει τα επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και θα υποδηλώσει  επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.
Στη συνοδευτική επιστολή καλό είναι να αναγράφονται τα εξής:
 • Το όνομα και το επώνυμο του στελέχους που είναι υπεύθυνο για την εύρεση και αξιολόγηση του προσωπικού.
 • Ο τίτλος της θέσης εργασίας και το μέσο στο οποίο βρήκαμε την συγκεκριμένη αγγελία.
 • Ο λόγος  αποστολής του βιογραφικού.
 • Τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά τα οποία ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας.
 • Μελλοντικοί, επαγγελματικοί στόχοι και φιλοδοξίες.
Γενικότερα, η συνοδευτική επιστολή δεν πρέπει να ξεπερνάει την μία σελίδα και δεν πρέπει να είναι μια απόλυτη επανάληψη του βιογραφικού.

3. Αναζήτηση εργασίας - Κρυφές θέσεις εργασίας

Αναδημοσίευση από :http://www.euresi-ergasias.com/anazitisi-ergasias-kryfes-douleies
Γράφει ο Γενικός Διευθυντής της OSYS Γ. Ίσσαρης

Υπολογίζεται ότι το 75% των κενών θέσεων εργασίας καλύπτονται πριν βγουν σε αγγελία. Ο βασικός λόγος είναι ότι η όλη διαδικασία προσέλκυσης, στρατολόγησης κι επιλογής προσωπικού κοστίζει αρκετά σε χρήμα και χρόνο και οι εργοδότες προτιμούν να αποφύγουν αυτά τα έξοδα όσο είναι δυνατόν. Αισθάνονται πραγματικά τυχεροί αν κάποιος δικός τους άνθρωπος τους προτείνει έναν γνωστό κατάλληλο για τη δουλεια ή το σωστό βιογραφικό φτάσει τη σωστή ώρα.
Πως όμως γίνεται κάποιος που αναζητά εργασία να βρει αυτές τις «κρυφές» δουλειές;
Ένας τρόπος είναι η δικτύωση, όμως ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός είναι τα «τυφλά» τηλεφωνήματα. Να ξέρετε ότι οι εργοδότες λατρεύουν τους υποψήφιους που είναι επιθετικοί και τολμηροί. Μπορεί αυτός ο τρόπος αρχικά να σας τρομάζει, αλλά δεν είναι τόσο κακός όσο μπορεί να σκέφτεστε. Πολλοί άνθρωποι τον αποφεύγουν για 2 κυρίως λόγους:

Αισθάνονται σας εισβολείς. Νομίζουν ότι ο εργοδότης δεν θέλει να ενοχλείται. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Οι εργοδότες θέλουν να «ενοχλούνται» από κάποιον που μπορεί να τους λύσει τα προβλήματα ή να τους καλύψει μια ανάγκη για την επιχείρησή τους. Έτσι γλιτώνουν χρόνο να ψάχνουν οι ίδιοι. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις αν έχουν κάποια ανάγκη; Πάρε τηλέφωνο!

Φοβούνται την απόρριψη. Κανείς δεν θέλει να απορριφθεί, αλλά δεν υπάρχει συνταγή που να εγγυάται 100% ότι δεν θα απορριφθείς. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι κατάλληλη προετοιμασία.

Προτείνουμε τις ακόλουθες τεχνικές και πιστεύουμε ότι αν κάποιος τις υιοθετήσει σωστά, πολύ σύντομα θα εντοπίσει θέσεις εργασίας που ελάχιστοι γνωρίζουν. Έτσι θα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
Εντοπίστε τις επιχειρήσεις που σας ενδιαφέρουν
Μελετήστε τις θέσεις εργασίας που είναι ήδη σε αγγελία και σας ενδιαφέρουν και σκεφτείτε κάποιες άλλες επιχειρήσεις που μπορεί να προσφέρουν παρόμοια δουλεια.

Μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε επιχειρήσεις κάποιου συγκεκριμένου κλάδου. Ακόμη καλύτερα, μπορεί να εντοπίσετε τάσεις στην αγορά εργασίας ώστε να συγκεντρωθείτε σε περιοχές ανάπτυξης ή σε επιχειρήσεις που επεκτείνονται ή αλλάζουν. Όλες οι αλλαγές μπορεί να δημιουργήσουν ευκαιρίες!
Κάντε μια μικρή λίστα
Αν έχετε ήδη μια μεγάλη λίστα από κλάδους ή επιχειρήσεις που θεωρείτε πιθανούς εργοδότες σας, επιλέξτε ποιες από τις επιχειρήσεις ταιριάζουν καλύτερα στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις αξίες σας και κάντε μια μικρή λίστα με επιχειρήσεις-στόχους. Συγκεντρωθείτε σε λίγες επιχειρήσεις και προετοιμαστείτε για αυτές καλύτερα. Λάβετε υπόψιν σας και παράγοντες όπως η τοποθεσία, ο χρόνος μετακίνησης, οι ώρες εργασίας και η κουλτούρα.

Πρόσθετη έρευνα

Αφού προσδιορίσετε τις επιχειρήσεις-στόχους, το επόμενο βήμα είναι να ερευνήσετε σε βάθος. Για παράδειγμα:

• Τι ακριβώς κάνει η επιχείρηση & πως είναι οργανωμένη;
• Πόσο μεγάλη είναι;
• Ασχολείται με μεγάλους πελάτες ή στοχεύει σε νέους πελάτες;
Επόμενες ενέργειες
1. Εφαρμόστε τη δικτύωση. Προσπαθήστε να βρείτε ή να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με την επιχείρηση που σας ενδιαφέρει. Επικοινωνήστε με τους γνωστούς σας πρώτα και επιδιώξτε μια συνάντηση μαζί τους ώστε να σας δώσουν πληροφορίες και συμβουλές. Προσοχή: όχι να σας προσφέρουν τη δουλειά, αλλά να σας πουν αν αξίζει να επιμείνετε με την επιχείρηση και να σας φέρουν σε επαφή με κάποιον αρμόδιο.

Κανονίστε ένα ραντεβού αλλά μην περιμένετε ή μην ζητήσετε τίποτε άλλο εκτός από συμβουλές. Το μυστικό για να βρεις «κρυφές» δουλειές είναι να συμπεριφέρεσαι πολύ προσεκτικά. Κανείς δεν πρέπει να θεωρήσει ότι περιμένεις ΑΥΤΟΣ να σου βρει δουλεια.
2. Εφαρμόστε τα «τυφλά» τηλεφωνήματα. Να θυμάστε ότι όλες οι θέσεις εργασίας δεν μπαίνουν σε αγγελία, αλλά όλες από κάπου ξεκινούν: συνήθως από τις σκέψεις κάποιου μάνατζερ που έχει ένα πρόβλημα που θέλει λύση. Αυτή η λύση μπορεί να είστε εσείς!

Καλή επιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου