Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Social Economy Europe: Κοινωνική Οικονομία Ευρώπη


Αναδημοσίευση από την Social Activism Αθηνών

Επιμέλεια κειμένου: Ξυράφης Αλέξανδρος
Γεωπόνος
Ο φορέας Social Economy Europe είναι ο οργανισμός που αντιπροσωπεύει την Κοινωνική Οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2000 με την ονομασίαCEP CMAF.

Τον Ιανουάριο του 2008, η CEP-CMAF άλλαξε το όνομά της σε Κοινωνική Οικονομία Ευρώπης.

Η Κοινωνική Οικονομία - Ευρώπη είναι ο αντιπροσωπευτικός θεσμός για την κοινωνική οικονομία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, αλληλοβοηθητικά - αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία υγείας, ενώσεις και ιδρύματα καθώς και άλλου τύπου επιχειρήσεις που μοιράζονται τις αξίες που ορίζονται στις αρχές του Καταστατικού Κοινωνικής Οικονομίας.

Η Κοινωνική Οικονομία εκπροσωπεί το 10% του συνόλου των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, που σημαίνει 2.000.000 επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20.000.000 εργαζομένους ή με άλλα λόγια, το 10% όλων των επαγγελμάτων.

Τα μέλη της αντιπροσωπεύουν τις 5 οικογένειες της κοινωνικής οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο:
  • Cooperatives Europe για τους συνεταιρισμούς,
  • AIM (Διεθνής Ένωση Αλληλοβοηθητικών/Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας) για τα αλληλασφαλιστικά ταμεία,
  • AMICE (Ένωση Αλληλοβοηθητικών Συνεταιρισμών Ασφαλιστών και Ασφάλισης στην Ευρώπη) για τα αλληλασφαλιστικά ταμεία,
  • CEDAG (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εθελοντικών Οργανισμών) για τις ενώσεις,
  • European Foundation Centre (Ευρωπαϊκό Κέντρο Ιδρυμάτων) για τα ιδρύματα.

2 εθνικά μέλη:
  • CEPES (Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας) για την Ισπανία,
  • CEGES (Γαλλικό Συμβούλιο Επιχειρήσεων, Υπαλλήλων και Ενώσεων Κοινωνικής Οικονομίας) για τη Γαλλία,

και 3 μέλη δίκτυα:
  • REVES (Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πόλεων και Περιφερειακών Περιοχών για την Κοινωνική Οικονομία) που συνδέει τις τοπικές αρχές με τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας,
  • ENSIE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κοινωνικών Υπαλλήλων) που αντιπροσωπεύει τις επιχειρήσεις ένταξης,
  • FEDES που αντιπροσωπεύει τους εργοδότες της κοινωνικής οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου