Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Επιτυχημένα παραδείγματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας – case studies  Επιτυχημένα παραδείγματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας – case studies

Η τελευταία ενότητα έχει πολύ πρακτική σημασία, γιατί παρουσιάζει κάποια από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα Κοιν.Σ.Επ. σε διάφορους τομείς επιχειρηματικότητας.

Σκοπός είναι να δούμε στην πράξη πώς κάποιοι εφάρμοσαν όλες τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους και αξιοποίησαν όλα τα διαθέσιμα μέσα, με θετικό αποτέλεσμα τόσο για τη βιωσιμότητα των ίδιων των συνεταιριστών όσο και για την παραγωγή κοινωνικού οφέλους για την τοπική κοινωνία.  

Ενδεικτικά παραδείγματα είναι:

Οικοσύστημα κοινωνικής δράσης - δικτύωση  Οικοσύστημα κοινωνικής δράσης - δικτύωση

Θα ξεκινήσουμε αυτήν την ενότητα ξεκινώντας από έναν ορισμό για να γίνει κατανοητός ο όρος οικοσύστημα στη φυσική. Ιδιαίτερα στον τομέα της επιχειρηματικότητας, θα παρουσιάσουμε τις συνιστώσες του επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Βασική προϋπόθεση κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι η δικτύωση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, η οποία παίρνει δυο μορφές, της οριζόντιας δικτύωσης και της δικτύωσης χωρίς διαμεσολαβητές.

Κοινωνικό Μάρκετινγκ: Τεχνικές επικοινωνίας, μάρκετινγκ και προώθησης πωλήσεων – χρήση νέων τεχνολογιών  Κοινωνικό Μάρκετινγκ: Τεχνικές επικοινωνίας, μάρκετινγκ και προώθησης πωλήσεων – χρήση νέων τεχνολογιών

Στην ενότητα αυτή θα εισάγουμε μια καινοτομία για την επιστήμη της διοίκησης επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ, μέσα από την παρουσίαση μιας άλλης μορφής μάρκετινγκ, του κοινωνικού. Ξεκινώντας από τον ορισμό του μάρκετινγκ εντοπίζουμε ένα βασικό πρόβλημα που προκύπτει που είναι το υψηλό κόστος διαμεσολάβησης που απαιτεί η εφαρμογή του.

Λύση σε αυτό το πρόβλημα δίνει το κοινωνικό μάρκετινγκ. Οπότε στη συνέχεια είναι απαραίτητο να δώσουμε τις συνιστώσες αυτής της μορφής μάρκετινγκ και έναν ορισμό. Στη συνέχεια εντοπίζουμε τις διαφορές που έχει το κοινωνικό από το συμβατικό μάρκετινγκ, τους λόγους που υιοθετούμε αυτή την καινοτόμα μορφή μάρκετινγκ για να καταλήξουμε στα βασικά χαρακτηριστικά του.

Οικονομικός προγραμματισμός - διαχείριση  Οικονομικός προγραμματισμός - διαχείριση των Κοιν.Σ.Επ

Αυτή η θεματική ενότητα εστιάζει το ενδιαφέρον σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού των Κοιν.Σ.Επ. εν μέσω οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια της αρχικής επένδυσης και λειτουργίας της.

Το βασικό ζητούμενο είναι να απαντήσουμε στο καίριο ερώτημα από πού αντλεί πόρους μία Κοιν.Σ.Επ. και ειδικά σε περίπτωση όπου τα μέλη της είναι μακροχρόνια άνεργοι.

Αφού γίνουν κατανοητές οι πηγές χρηματοδότησης των Κοιν.Σ.Επ. θα περάσουμε στο κομμάτι της διαχείρισης όπου θα αναφερθούμε σε πιθανά προβλήματα κατά τη διαδικασία οικονομικού προγραμματισμού.

Τέλος θα μιλήσουμε για τις οικονομίες κλίμακας και πώς αυτές επιτυγχάνονται στα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και του συλλογικού επιχειρείν.    

Οργάνωση και λειτουργίες κοινωνικών επιχειρήσεωνΟργάνωση και λειτουργίες κοινωνικών επιχειρήσεων

Κάνοντας μια κοινώς αποδεκτή διαπίστωση ότι οι επιχειρηματίες είναι είδος εν ανεπάρκεια στη χώρα μας, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα αίτια, καθώς και τις συνέπειες αυτής της διατάραξης του «οικοσυστήματος» της οικονομίας.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κατανοητό σε όλους ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα και το συλλογικό επιχειρείν είναι η μόνη διέξοδος από την οικονομική κρίση. Θα αιτιολογήσουμε πλήρως αυτήν την άποψη, απαντώντας σε συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν προκύψει σε συζητήσεις και συνεδρίες συμβουλευτικής με δυνητικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες και ωφελούμενους προγραμμάτων ΤΟΠΕΚΟ - Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες και ΤΟΠΣΑ - Τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση.

Συγκεκριμένες απορίες στις οποίες θα δώσουμε απάντηση είναι:

Ισχύουσα νομοθεσία ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεωνΙσχύουσα νομοθεσία ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιάσουμε τους θεσμούς της κοινωνικής οικονομίας οι οποίοι δεν προέκυψαν ούτε από μια μεγάλη θεωρία ούτε επιβλήθηκαν από κάποια πολιτική εξουσία σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στην πραγματικότητα γεννήθηκαν υπό την πίεση της ανάγκης για συνεργατισμό στην οικονομία από τα κάτω, καθώς δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική επιλογή ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης.

Στο δεύτερο μέρος θα αναφερθούμε διεξοδικά στο νόμο 4019/2011 περί κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Κάθε σύμβουλος ή εργαζόμενος που ασχολείται με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε επίπεδο με τα θέματα της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας οφείλει να γνωρίζει όχι μόνο την ύπαρξη αυτού του ελληνικού νόμου, αλλά και να έχει μια πλήρη εικόνα για τους όρους και τους περιορισμούς που θέτει.

Στο τρίτο μέρος θα αναφερθούμε αναλυτικά στη διαδικασία ίδρυσης αυτών των κοινωνικών επιχειρήσεων και στα εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει όσοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, κυρίως λόγω άγνοιας των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η κοινωνική οικονομία και η συμβολή της στην ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων - Μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων Η κοινωνική οικονομία και η συμβολή της στην ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων - Μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων

Στην αρχή της τρίτης ενότητας θα θέσουμε το πλαίσιο του όρου κοινωνική επιχειρηματικότητα, που αποτελεί μια σύγχρονη μορφή επιχειρηματικότητας, για την οποία λίγα είναι γνωστά ακόμα και σε στελέχη δημοσίων υπηρεσιών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οικονομολόγους, νομικούς συμβούλους κλπ.

Στη συνέχεια θα εντοπίσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής της καινοτόμας μορφής επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ. – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) έναντι άλλων παραδοσιακών μορφών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα πλεονεκτήματα οικονομικής φύσης.

Στο τελευταίο μέρος αυτή της ενότητας θα διαχωρίσουμε τις Κοιν.Σ.Επ. στις υποκατηγορίες τους, παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά καθεμιάς από αυτές.   

Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα: Από τη θεωρία στην πράξηΚοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα: Από τη θεωρία στην πράξη

Στη δεύτερη ενότητα θα ξεκαθαρίσουμε την έννοια της κοινωνικής οικονομίας, ξεκινώντας από τις ρίζες αυτής της έννοιας που εντοπίζονται σε πολύ παλιότερες ιστορικές εποχές. Θα δώσουμε τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται ευρέως και θα παρουσιάσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά του όρου για να θέσουμε το πλαίσιο κατανόησης της κοινωνικής οικονομίας ως σύγχρονη έννοια της οικονομικής και κοινωνικής επιστήμης.    

Σε αυτή την ενότητα θα εισάγουμε τους εκπαιδευόμενους σε πρακτικά ζητήματα της κοινωνικής οικονομίας, μέσα από μια παγκόσμια ιστορική αναδρομή. Θα παρουσιάσουμε πώς εξελίχθηκε η κοινωνική οικονομία σε χώρες που αποτελούν μεγάλες σύγχρονες οικονομικές δυνάμεις, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλήγοντας στην Ελλάδα, όπου μόλις πρόσφατα αρχίσαμε να μιλάμε για αυτόν τον τομέα της οικονομίας σε επιστημονικό και πολιτικό επίπεδο. 

Η κοινωνική οικονομία ως συμπληρωματικότητα του κράτους πρόνοιας  Η κοινωνική οικονομία ως συμπληρωματικότητα του κράτους πρόνοιας

Η ενότητα αυτή είναι εισαγωγική. Θα παρουσιάσουμε την κοινωνική οικονομία ως καινοτόμα κοινωνική πολιτική η οποία λειτουργεί προς δύο κατευθύνσεις:
·         τη μείωση των τιμών και του κόστους ανταλλαγών και διαμεσολάβησης από τη μία
·         και από την άλλη τη συμπληρωματικότητα του κράτους πρόνοιας.
Η καινοτομία της κοινωνικής πολιτικής σχετικά με ζητήματα αντιμετώπισης της ανεργίας και φτώχειας δε βρίσκεται στην άμεση επιδοματική πολιτική του κράτους πρόνοιας, αλλά στην ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δύναται να αξιοποιήσει το κοινωνικό κεφάλαιο και ανενεργούς υλικούς και ανθρώπινους πόρους.
Θα εξετάσουμε πώς μπορεί να γίνουν  αναπτυξιακές επενδύσεις και κοινωνικές υποδομές με λιγότερη χρηματοδότηση, εστιάζοντας κατ’ αρχήν στον τομέα της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
«Κοινωνικής Οικονομίας και
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»

Τα μαθήματα απευθύνονται σε εκπαιδευτές Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και σε στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και Αναπτυξιακών Κοινωνικών Συμπράξεων, ενόψει και του Προγράμματος Δημιουργίας Περιφερειακών Μηχανισμών για την υποστήριξη των Κοιν.Σ.Επ. σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  
Στόχος των μαθημάτων είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις βασικές έννοιες, τους θεσμούς, τα εργαλεία και τις διαδικασίες της κοινωνικής οικονομίας, με μεθοδικό τρόπο ώστε να είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν ή συμβουλεύσουν οι ίδιοι στη συνέχεια άλλους ενδιαφερόμενους και δυνητικούς συνεταιριστές.