• Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ, του Σύρου Κοσκοβόλη*
  Εγκαινιάζοντας την 1η Έκθεση Κ.ΑΛ.Ο. ,Athens Expo ’17, στην Τεχνόπολη στις 1 Νοεμβρίου 2017 ο κ. Τσίπρας έκανε ένα μικρό απολογισμό για όσα έκανε η κυβέρνησή του στον ένα χρόνο που προηγήθηκε, όπως:
  • Στην ψήφιση του Ν. 4430/2016 για τις βασικές αρχές που οφείλουν να διέπουν τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώροτης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
  • Στην συγκρότηση της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
  • Στη χαρτογράφηση των εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
  • Στη θέσπιση ασφαλιστικών και φορολογικών κίνητρων
 1. Δεσμεύτηκε να ενεργοποιήσει το Δεκέμβριο του 2017  το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας με αρχικό κεφάλαιο 10 εκ. ευρώ για την  υποστήριξη όλων των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που αποκλείονται από το τραπεζικό σύστημα. Ανακοίνωσε ότι θα  δημιουργηθεί  μια μικρή, τράπεζα, μόνο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, η οποία θα δώσει μικροπιστώσεις, των πέντε των δέκα, των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ, σε σχήματα που θα θελήσουν να κάνουν με αυτά τα χρήματα τα πρώτα τους βήματα, ενώ στην επόμενη φάση θα ενεργοποιηθούν χρηματοδοτικά προϊόντα όπως εγγυητικές επιστολές για δάνεια σε  υπάρχουσες και σε νέες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.
 2. Ανακοίνωσε ότι θα ενεργοποιήσει  άμεσα τη δράση επιχορήγησης υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με ακόμα 28 εκ., με σκοπό να καλύψουμε ανάγκες σε εξοπλισμό, αρχικό κεφάλαιο και μισθούς εντός των Φορέων.
 3. Ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ΚΑΛΟ θα  έχουν πλέον τη δυνατότητα ένταξης σε όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ και στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ.