Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ


Η πρόσφατη εμπειρία των προσφυγικών ροών απέδειξε ότι χωρίς την ενεργό συμμετοχή των Δήμων, αλλά κυρίως της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, στο βαθμό μάλιστα που οι ροές συνεχίζονται και ο αριθμός  των προσφύγων – μεταναστών που παραμένει για καιρό στην Ελλάδα αυξάνεται.

Συνεργατισμός και Κοινωνική Καινοτομία


Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας που περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων σε διάφορα πεδία παραγωγής ή παροχής αγαθών και υπηρεσιών προβάλει σήμερα ως μια αναγκαία επιλογή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε τομείς όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι καταναλωτικές υπηρεσίες, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η εκπαίδευση, η στέγαση, η προστασία περιβάλλοντος, η ενέργεια, κλπ. 

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ μεταξύ ΟΤΑ και κοινωνίας πολιτών.


·         Οι ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ  πρόκειται για ενώσεις από τοπικές συλλογικότητες, κοινωνικά δίκτυα  και δομές της Τ.Α κοινωνικού σκοπού που δρουν σε μια περιοχή και  που διατίθενται να συμμετάσχουν με ένα τοπικό Σύμφωνο «κοινωνικό συμβόλαιο» η προγραμματική συμφωνία με σκοπό την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης στο Δήμο η στην Περιφέρεια.

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ η εναλλακτική στη δημιουργία θέσεων εργασίας


·         H κοινωνική οικονομία είναι ένας διακριτός χώρος της οικονομίας  που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και δεν είναι υποκατάστατο του κράτους και της αγοράς.

·         Το επιχειρηματικό υποκείμενο είναι ο συνεργατισμός των εργαζομένων στις κοινωνικές επιχειρήσεις δηλ ένας αυτοδιαχειριζόμενος τομέας.

·         Εάν το κράτος και η αγορά μπορούσαν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για όλους η κοινωνική οικονομία δεν θα είχε καμία τύχη.

·         Ευκαιρίες σε κάθε χώρο που υπάρχουν ανάγκες αλλά εγκαταλείπει και δεν ενδιαφέρεται να επενδύσει η αγορά ..
·         Οφέλη για όλους από την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Αυτοοργάνωση της κοινωνίας πολιτών και συνέδριο για την κοινωνική οικονομία

Το ανοικτό συνέδριο για την κοινωνική οικονομία βασίζεται πρώτα από όλα στην αυτοοργάνωση της κοινωνίας πολιτών. Θα ήταν αφέλεια να πιστέψουμε ότι θα μπορούσε να αναπτυχθούν οι θεσμοί της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα χωρίς την ενεργοποίηση των κοινωνικών συλλογικοτήτων.

Θεσμός μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων και καταπολέμησης της ανεργίας της φτώχειας

ΚΑΛΟ: Θεσμός μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων και καταπολέμησης της ανεργίας της φτώχειας
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
γράφει ο Βασίλης Τακτικός*

Στις 10-12  Ιουνίου  καθορίστηκε, η ημερομηνία του ανοιχτού συνεδρίου κοινωνίας πολιτών για την κοινωνική οικονομία. Παράλληλα, συνεχίζονται οι περιφερειακές συνδιασκέψεις προετοιμασίας του συνεδρίου,  τέλος Φεβρουαρίου για τη Πάτρα, αρχές Μαρτίου για την Κρήτη, 12 Μαρτίου έχει καθοριστεί για τη Θεσσαλονίκη, τέλος Μαρτίου για τα Τρίκαλα και τον Απρίλιο για Ανατολική Μακεδονία- Θράκη.

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ


Τι είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ;
Με απλά λόγια

είναι όπως  ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ με  ΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΑΔΗΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ


Σε περιόδους παρατεταμένης κρίσης και αναζήτησης προτάσεων και  καλών παραδειγμάτων, συνήθως μας διαφεύγει αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα από τον 19ο αι. κιόλας. Μιλάμε για τις μεγάλες και μικρές εθνικοτοπικές ενώσεις και ομοσπονδίες.

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

ΠΥΞΙΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στη πορεία για το συνέδριο1.      Η ΣΥΡΡΊΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και η ανάδυση του συνεργατισμού.
Από την δεκαετία του 1990 καταγράφεται παγκοσμίως η ραγδαία μείωση της απασχόλησης και η διόγκωση της ανεργίας. Η κρίση της μισθωτής εργασίας φαίνεται αναπότρεπτη με κύριο αίτιο την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, την ανισορροπία μεταξύ άυλης και πραγματικής οικονομίας στο επίπεδο των επενδύσεων και της απασχόλησης. Σε χώρες όπως η  Ελλάδα, το φαινόμενο εντείνεται λόγω της κρίσης δημόσιου χρέους και των ελλειμμάτων. Μία από τις δραστικότερες λύσεις είναι η ανάπτυξη των θεσμών κοινωνικής οικονομίας. Στην πορεία μας προς το πρώτο ανοικτό συνέδριο Κ.Α.Ο. στην Ελλάδα ανοίγουμε μια διαδικασία διαρκούς διαβούλευσης με τις θεματικές που συνοπτικά παρουσιάζονται σε αυτό το κείμενο.