Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ


Η πρόσφατη εμπειρία των προσφυγικών ροών απέδειξε ότι χωρίς την ενεργό συμμετοχή των Δήμων, αλλά κυρίως της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, στο βαθμό μάλιστα που οι ροές συνεχίζονται και ο αριθμός  των προσφύγων – μεταναστών που παραμένει για καιρό στην Ελλάδα αυξάνεται.
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη δημιουργικής ενσωμάτωσης των δομών των προσφύγων με τον κοινωνικό ιστό, ώστε να ελαχιστοποιηθούν πιθανά προβλήματα από συνθήκες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν συνθήκες κράτησης και γκετοποίησης.
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να δραστηριοποιηθούν οι τοπικές κοινωνικές συλλογικότητες. Είναι όμως προφανές ότι ο κατακερματισμός των πολλών μικρών τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών είναι το μεγάλο εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δράσεων. Το εργαλείο των κοινωνικών αναπτυξιακών συμπράξεων σημαίνει προγραμματική συμφωνία μεταξύ των φορέων της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι μια δοκιμασμένη διεθνώς  λύση.
Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν είναι η συγκρότηση κοινωνικών συμπράξεων (clusters ) σε επίπεδο Δήμου, στην οποία θα συμμετάσχουν οι τοπικές εθελοντικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, οι κοινωνικές επιχειρήσεις, οι τοπικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης. 
Σκοπός των συγκεκριμένων κοινωνικών συμπράξεων είναι η ολοκληρωμένη προσφορά υπηρεσιών και αγαθών στο εξής τετράπτυχο.
«Στέγαση, σίτιση, υγεία, ένταξη». 
Το εργαλείο για τις συμπράξεις είναι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Α.Κ. στη λογική των αναπτυξιακών συμπράξεων του ν.4019/11 άρ. 18.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου