Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΣΚΟ – ΙΝΜΕΚΟ

Οριζόντια επικοινωνία – διασύνδεση – Συνέργειες μεταξύ Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών και Φορέων κοινωνικής οικονομίας για την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Συμβουλευτική για ίδρυση Τοπικών Ενώσεων Κοινωνικής Οικονομίας – σεμινάρια – mentoring – νομική υποστήριξη

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ. 2108813760

Σχέδιο καταστατικού: εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου