Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Ανοικτό επιμορφωτικό
1.       Εισαγωγική ομιλία για τον Ανοικτό Συνέδριο της Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία

2.       Προτάσεις για την δημιουργία ενός ευνοϊκότερου οικοσυστήματος για την κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία
3.       Το δέντρο και το Δάσος
4.       Πυξίδα προσανατολισμού για την Κοινωνική Οικονομία στην πορεία για το συνέδριο
5.       Η καταπολέμιση της ανεργίας και η κοινωνική αλληλεγγύη
6.       Δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών/ Συστάδων/ Clusters και αξιοποίηση κοινωνικών καινοτομιών
7.      ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
8.       Εισήγηση Χρήστου Προβέζη στο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία
9.       Η Άδηλη Κοινωνική Οικονομία των παραδοσιακών συλλογικών ενώσεων
10.   Δια βίου Μάθηση. Σπουδή στο Κοινωνικό Κεφάλαιο
11.   Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
12.   Ο εθελοντισμός και ο κόσμος των συλλόγων στην κοινωνική οικονομία
13.   Σύμφωνο συνεργασίας για την αλλυλέγγυα κοινωνική οικονομία
14.   Αφήγημα για την Κοινωνική Οικονομία
15.   Κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία
16.   Το πρόβλημα της μετάβασης από την Δεύτερη στην Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση
17.   Εισηγήσεις για το Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία
18.   Πως και γιατί ένα συνέδριο για την Κοινωνική Οικονομία που οργανώθηκε με πενιχρά μέσα, ξεπέρασε κάθε σχετικό επικοινωνιακό γεγονός
19.   Προσφυγική κρίση, Μεταναστευτική Πολιτική, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία
20.   Ανοικτό επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΜΕΝΤΟΡΕΣ για την κοινωνική οικονομία» αλληλέγγυα και συμβουλευτική και μεταφορά οργανωτικής τεχνογνωσίαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου