Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ


Το ανοικτό  συνέδριο  ανέδειξε εκτός των άλλων, την ουσιαστική πλευρά της κοινωνικής οικονομίας που πρωταγωνιστούν οι παραδοσιακές μη αναγνωρίσιμες  μορφές κοινωνικής οικονομίας από τις κρατικές υπηρεσίες. Όλες δηλαδή οι μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες των πολιτιστικών συλλόγων που συμβάλουν με πολλαπλούς τρόπους στη τοπική οικονομία.

Από το πανηγύρι του χωριού που διαχειρίζονται σύλλογοι, ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων, ανάδειξη  λαικού πολιτισμού,  λαογραφικά μουσεία μέχρι τα κοινωνικά ιδρύματα και κοινωνικές επιχειρήσεις και ξενώνες  που δημιουργήθηκαν με δωρεές κληροδοτήματα αλλά και συνδρομές των κατοίκων.
 Μια προσφορά που έχει παράδοση και ιστορία αιώνων και μετά τον πόλεμο οργανώνεται και στο επίπεδο των αποδήμων που με κάθε συλλογικό τρόπο στηρίζουν τον τόπο καταγωγής του.
Αυτό το πολύτιμο κοινωνικό κεφάλαιο, που συμβάλει στη κοινωνική συνοχή και μετριάζει τις ανισότητες φαίνεται ότι, αγνοεί το πελατειακό πολιτικό σύστημα και το θέλει έξω από την επίσημη πολιτική για την κοινωνική οικονομία έχοντας δημιουργήσει παράλληλα σχήματα με τη μορφή  ΜΚΟ,  για να διοχετεύει εκεί τους πόρους του Ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου που προορίζονται για τις αυθεντικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.
Αυτό σημαίνει ότι έχουν δημιουργηθεί κανάλια διοχέτευσης πόρων που αντί να πηγαίνουν να ποτίζουν την «ξερική γη» της οικονομίας εξυπηρετούν κλειστά επαγγέλματα κερδοσκοπίας και είναι σαν ρίχνουν αυτοί που κατευθύνουν τους πόρους το νερό στη θάλασσα.
Οι ομοσπονδίες σήμερα έχουν συνείδηση αυτής της παρέκκλισης και της υποβάθμισης που δίνεται από την  πολιτεία στις παραδοσιακές συλλογικότητες όσο αυτές μένουν κατακερματισμένες και δεν έχουν ισχυρό λόγο στα κέντρα των αποφάσεων.
Συνειδητοποιούν επίσης  ότι θα πρέπει να συνεργαστούν σε δευτεροβάθμιο επίπεδο με τις θεματικές ομοσπονδίες και δίκτυα στο πολιτισμό, την οικολογία και την ανθρωπιστική δράση.
Προσβλέπουν από κοινού στη συμμαχία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για μόνιμες «τοπικές κοινωνικές συμπράξεις» ανθρωπιστικής και πολιτιστικής δράσης, πέρα από τις ευκαιριακές συμπράξεις που γίνονται συνήθως για κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
ΟΙ Αυθεντικές συλλογικότητες μπορούν να συμμετάσχουν σε κοινωνικές συμπράξεις χωρίς χρηματοδότηση αρκεί να διατίθεται ένας δημοτικός χώρος προς χρήση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου