Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες


       Εισήγηση Αρχιμ. Φιλίππου Χαμαργιά

Δεν περιορίζεται στήν ἀποδοχή τῶν ἀληθειῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ. Συμπεριλαμβάνει καί τή μετουσίωση τους σέ πράξη καί ζωή. Ἡ ἀληθινή χριστιανική πίστη ἐκδηλώνεται μέ ἔργα ἀγάπης.
ἔχει προσωπικό ἤ συλλογικό χαρακτήρα καί ἐκδηλώνεται βασικά σέ ἐπίπεδο διαπροσωπικῶν σχέσεων.

ὁ Χριστιανισμός συνέβαλε ἀποφαστικά στή διαμόρφωση ὄχι μόνο τῶν φιλανθρωπικῶν θεσμῶν, ἀλλά καί τῆς κρατικῆς ἤ κοινωνικῆς πρόνοιας, πού ἀσκεῖται καί στήν ἐποχή μας.
Η Ἐκκλησία μας ἔχει ἀναπτύξει τόν τομέα τῆς Φιλανθρωπίας μέσα στήν κοινωνία λειτουργῶντας ἐν σχέσει μέ τό κράτος ἐπικουρικά καί ὄχι ἀνταγωνιστικά.
Ἡ Εκκλησία μας ἀπό τήν ἵδρυσή τῆς μέχρι καί σήμερα, 2.000 καί πλέον χρόνια, καλεῖται πέραν ἀπό τό λειτουργικό, κηρυκτικό καί λατρευτικό της ἔργο, νά  ἐπιδείξει καί ἕνα μεγάλο κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο.
Γνωστό σέ ὅλους  τό φιλανθρωπικόν  ἔργο τοῦ Μέγ. Βασιλείου καί τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.  Θά μποροῦσα νά ἀναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα πού δείχνουν τήν φιλανθρωπία, τήν ὁποία ἀσκοῦσε ἡ Ἐκκλησία διά τῶν Ποιμένων της.
Μέχρι καί σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας στέκεται στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί τῶν ἀναγκῶν.  Βρίσκεται πάντα ἀρωγός  στόν ἄνθρωπο.

Η πραγματικότητα με αριθμούς:

Το 2015,  1.267.147 άνθρωποι έχουν ενισχυθεί ή ωφεληθεί από τις υπηρεσίες και τα ιδρύματά της.
Συγκεκριμένα, 266.426 άτομα έχουν λάβει οικονομική βοήθεια από τα Γενικά και Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία, ενώ περισσότερα από 3.500 άτομα συντηρούνται στα ορφανοτροφεία, οικοτροφεία και γηροκομεία.
Επιπλέον, παρέχει στήριξη σε παιδιά και νέους. Αναλυτικότερα, έχει καταφέρει με σχολεία, παιδικούς σταθμούς και εκπαιδευτικά κέντρα να καλύπτει τις ανάγκες σε πάνω από 23.000 παιδιά και εφήβους.
Παροχές υγείας σε κοινωνικά ιατρεία ή φαρμακεία, ο οποίος φτάνει τους 15.000.
Σε 3.109.000 ευρώ ανέρχεται το χρηματικό ποσό που διέθεσε η Μητρόπολη Μεσσηνίας για φιλανθρωπικό έργο το 2015.
Το 2014 είχε διαθέσει 2.705.000 και το 2013 το ποσό των 2.494.000.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου