Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ Αντώνη ΓκουντάραΚύριοι Σύνεδροι

Κατά αρχή, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συνδιοργανωτές, του συνεδρίου.
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο, την Πανελλήνια Σύμπραξη κοινωνικής οικονομίας, αλλά και το Δήμο της Αθήνας που έδωσε την Αιγίδα του για ένα τόσο σημαντικό συνέδριο, που φέρνει Θεσμικά κοντά την Τοπική Αυτοδιοίκηση με τους φορείς κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας.

Το  ανοικτό Συνέδριο κοινωνικής οικονομίας για όλους φορείς τους συντελεστές και συμπράττοντες του χώρου,  είναι πράγματι ένας πανελλήνιος θεσμός που έλλειπε και είναι επείγουσα ανάγκη να καλύψουμε αυτό το κενό.
Υπάρχουν, πολλές τοπικές πρωτοβουλίες ανάδειξης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά είναι εμφανές ότι χρειαζόμαστε ένα ευρύτερο θεσμικό περιβάλλον διάχυσης της τεχνογνωσίας του συνεργατισμού καθώς και συγκέντρωσης κοινωνικού κεφαλαίου.
Ο Δήμος Αγιάς έχει θέσει σε προτεραιότητα τις νέες μορφές οργάνωσης για την τοπική ανάπτυξη με θεσμικό εργαλείο  τη κοινωνική. επιχειρηματικότητα..
Αλλά είναι εμφανές ότι μας λείπει και  χρειαζόμαστε ένα ευρύτερο θεσμικό περιβάλλον στήριξης, το οποίο μπορεί να προκύψει μόνο από ευρύτερη συνεργασία.
 Με τη  συνεργασία μεταξύ αστικών δικτύων καταναλωτών με αγροτικά τοπικά δίκτυα παραγωγών, με τελικό στόχο νέες μορφές βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων.
Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι πράγματι η «λυδία λίθος» για επενδύσεις στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη.
Μας ενδιαφέρει λοιπόν, ένα  σύμφωνο συνεργασίας για την θεσμική ενότητα του χώρου, το οποίο θα υπογράψουν οι ομοσπονδίες και τα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχουν, καθώς και η ανοικτή διαδικασία για όσους θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο μέλλον. Όλα αυτά είναι μια θετική πρόκληση για τη Τ.Α.
 Μας ενδιαφέρει η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων για την ανταλλαγή πολιτικών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής οικονομίας.
 Μας ενδιαφέρει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της «εθνικής πλατφόρμας» των ομοσπονδιών και δικτύων με τους Δήμους. Μας ενδιαφέρει ηδημιουργική αλληλεπίδραση των δύο χώρων όπως προβλήθηκε από τη διακήρυξη του Συνεδρίου.
Είναι πολύ σημαντική η συμβολή του Πανεπιστημίου και η διαμόρφωση ενός πεδίου έρευνας για τη κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα, με τη προοπτική την καθιέρωση σχετικής έδρας σπουδών .
.
Εμείς από την πλευρά μας, θα συμβάλουμε όσο μπορούμε για να δημιουργηθεί το δίκτυο  συνεργασίας μεταξύ των Δήμων για την κοινωνική οικονομία.
Και για περάσουμε από τη θεωρία στη πράξη, είναι μέσα στα σχέδιά μας  να φιλοξενήσουμε πρωτοβουλίες δικτύωσης για την κοινωνική οικονομία μεταξύ αγροτικού και αστικού χώρου.
Συμμετέχουμε στις εργασίες του συνεδρίου και Εύχομαι, κάθε επιτυχία,  θεωρώντας ότι  είναι μια ευκαιρία  για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να θέσει τα θέματα αυτά στην κορυφή και της δικής της πολιτικής ατζέντας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου