Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών


Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι, Συντρόφισες και Σύντροφοι,
Ευχαριστούμε το Πολιτιστικό Κέντρο του ΟΤΕ, που, απλόχερα, μας φιλοξενεί και αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε όλους τους εισηγητές, που παλεύετε, είτε στο Πανεπιστήμιο είτε στη καθημερινή ζωή, να κάνετε πράξη την έννοια της Κοινωνικής οικονομίας.


Σας μεταφέρω το θερμό χαιρετισμό του Προέδρου του Κινήματος μας Γιώργου Παπανδρέου. Ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να είναι σήμερα μαζί μας.

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι
Όλοι βιώνουμε τη βαθειά Κρίση που περνά η Χώρα, που μόνο με αποτελέσματα πολέμου μπορεί να συγκριθεί.
Στο Κίνημα μας, πιστεύουμε ακράδαντα, γιατί το βιώσαμε, ότι σε μεγάλο μέρος του, το Πολιτικό σύστημα δεν ανταποκρίθηκε σωστά στην αποφασιστική αντιμετώπιση της κρίσης αυτής.
Δεν αναγνώρισε τα αίτια της, δεν επεδίωξε, στη συνέχεια, διαδικασίες συναίνεσης. Κινήθηκε, με λογικές ‘’Φύγε εσύ να έρθω εγώ’’ (να θυμηθούμε Ζάππεια, ισοδύναμα μέτρα, προγράμματα Θεσ/νίκης, σκίσιμο μνημονίων).
Αποτέλεσμα, η Κρίση, να διαιωνίζεται, μέχρι σήμερα και φώς στο τούνελ για τη Χώρα, να μην εμφανίζεται.

Εμείς, αγαπητοί Φίλες και Φίλοι, στο Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, πιστεύουμε οτι η Κρίση προυπήρξε των μνημονίων, σε όλα τα συστήματα: Στο Πολιτικό και Διοικητικό σύστημα, που ήταν δομημένα στη βάση πελατειακών σχέσεων, στη Δικαιοσύνη με το τρόπο απονομής της, στο καταναλωτικό πρότυπο που ήταν σε πλήρη αναντιστοιχία με το παραγωγικό μοντέλο, στο κοινωνικό Κράτος κοκ.
Αυτές ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στον αναγκαστικό δανεισμό και τα μνημόνια. Και αυτές είναι που πρέπει να αναιρεθούν για να ξαναβρεί η Χώρα τη περπατησιά της.

Εμείς στο Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, πιστεύουμε ότι το σύνθημα του Γ. Παπανδρέου του 2009, Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε’’, είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.

Παρά πέρα, πιστεύουμε ότι δεν νοείται Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κίνημα, δεν υπάρχει έννοια πραγματικής Αριστεράς, χωρίς ζωντανή σύνδεση με τα κοινωνικά κινήματα. Χωρίς αυτά να διατυπώσουν σαφή πολιτικά αιτήματα, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στο πολιτικό Πρόβλημα της Χώρας.
Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι

Κινούμενοι σε αυτό το πλαίσιο πορευόμαστε προς τη 3η Συνδιάσκεψη μας, επιμένοντας να μιλάμε για τη πολιτική, κόντρα στη λογική των καιρών του ‘’Φύγε εσύ να έρθω εγώ. Για να αποκαλύψουμε τις βαθειές τομές που έχει ανάγκη η Χώρα, ενώ η Κυβέρνηση περί άλλων τυρβάζει.
Θα τολμήσουμε να:
Να συνδεθούμε με τους ανθρώπους που αγωνίζονται να σταθούν και να δημιουργήσουν κοινωνικά κινήματα.
Να ανοίξουμε διάλογο μαζί τους. Να δούμε τα προβλήματα θεσμικά και οικονομικά, που αντιμετωπίζουν.
Τέλος να εμπλουτίσουμε το προγραμματικό πλαίσιο σήμερα και πιο εξοπλισμένοι να προσέλθουμε αύριο στο προγραμματικό συνέδριο της ΔΗ.ΣΥ.

Ειδικότερα για τη σημερινή ημερίδα του Τομέα Κοινωνικής Οικονομίας του Κινήματος, έχουμε κατανοήσει ότι:
ü  Ο τομέας, στην Ελλάδα είναι σε μεγάλη υστέρηση (10%-12% του ΑΕΠ στην ΕΕ καθώς και τις γρήγορα αναπτυσσόμενες χώρες Κίνα και Ινδία, σε αντίθεση, με το μόλις 2% της Χώρας μας).
ü  Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι δυο έννοιες που πηγαίνουν μαζί και δεν σχετίζονται ούτε με το κοινωνικό κράτος, ούτε με ιδιωτικές χορηγίες για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σκόπιμα, όμως δημιουργείται σύγχυση για να μεταφέρονται κρίσιμοι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σε τέτοιου είδους δράσεις (Ιδιωτική φιλανθρωπία, λογική λειτουργικών αναγκών ενός υπερτροφικού κράτους κλπ).
ü  Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα προϋποθέτουν συλλογικό υποκείμενο, ένα συνεταιρισμό, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία κλπ, που αντικειμενικά λειτουργύν με κανόνες οι οποίοι διαφέρουν ουσιαστικά από τις λογικές του κέρδους.
ü  Ότι το κράτος και οι Δήμοι μπορεί να είναι, όχι όμως μοναδικοί, εταίροι σε μια σύμπραξη με κοινωνικές επιχειρήσεις.
ü  Ότι ο Τομέας έρχεται να καλύψει τις αδυναμίες του κράτους και της αγοράς εκεί όπου αυτά αδυνατούν να καλύψουν το σύνολο των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού και μάλιστα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως: Στον αγροδιατροφικό τομέα, στον τομέα της πρόληψης και της κοινωνικής φροντίδας, στην δια βίου μάθηση και την ενισχυτική διδασκαλία, στο πράσινο επιχειρείν, στον πολιτισμό-τουρισμό
Δηλ. κοντολογίς ότι πρόκειται για Τομέα της πραγματικής οικονομίας, συμπληρωματικό προς το Κρατικό και τον Ιδιωτικό, αλλά με πολλά πλεονεκτήματα, όπως:
ü  Αυτό του επιχειρείν του ιδιωτικού Τομέα, με ταυτόχρονη συμμετοχή της κοινωνίας και των καταναλωτών – χρ9ηστών για προϊόντα και υπηρεσίες.
ü   Ότι οι χρήστες-καταναλωτές-ωφελούμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο κόστος και στην συγχρηματοδότηση προγραμμάτων που έχουν σκοπό να καλύψουν πραγματικές τους ανάγκες.
Έχοντας λοιπόν κατανοήσει όλα αυτά τα ζητήματα, με τη σημερινή ημερίδα, επιδιώκουμε να συνδεθούμε με όλους εσάς που έχετε μια ζωντανή δράση στο Τομέα της Κοινωνικής οικονομία. Για να:
ü  Κατανοήσουμε, καλύτερα, τη σημερινή κατάσταση του στην Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη στην Ευρώπη.
ü  Προσεγγίσουμε τις υπάρχουσες δυνατότητες του, στο πρωτογενή Τομέα, στο χώρο της Υγείας, στο Πολιτισμό κλπ. και να συμβάλουμε στη αξιοποίηση τους.
ü  Εντοπίσουμε τις συνέργειες που μπορεί να αναπτύξει με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση, με το συνδικαλιστικό και το καταναλωτικό κίνημα κλπ και να συμβάλλουμε στην προώθηση τους.
ü  Ανιχνεύσουμε τις υπάρχουσες δυσκολίες, θεσμικές, οικονομικές και κ.α. Στόχος να υπάρξουν ξεκάθαροι Κανόνες, ώστε ο Τομέας να αρχίζει και να τελειώνει στη Κοινωνία, υπηρετώντας τις Αρχές, της εμβάθυνσης της Δημοκρατίας, των σωστών εργασιακών σχέσεων και της δίκαιης κατανομής του πλούτου.
Και βέβαια να αξιοποιήσουμε τα συμπεράσματα του διαλόγου στη πορεία προς τη 3η Συνδιάσκεψη μας.
Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι, Συντρόφισες και Σύντροφοι,

Ευχαριστούμε όλους, που ανταποκριθήκατε στη πρόσκληση μας. Η συμμετοχή σας στο διάλογο, θα ενισχύσει τη προσπάθεια να προσεγγισθούν οι παραπάνω στόχοι μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου