Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Θέματα που θα αναπτυχθούν στο Ανοικτό Συνέδριο της κοινωνίας πολιτών για την κοινωνική οικονομία 10-12 ΙουνίουΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ


Ø  Η παρακμή του βιομηχανικού παραγωγικού μοντέλου και μοντερνισμού στο πολιτισμό, υπό την επίδραση του τρίτου κύματος κοσμοϊστορικών αλλαγών, τεχνολογικής επανάστασης και παγκοσμιοποίησης.Ø  Μια ερμηνεία στο ιστορικό παράδοξο: της τεχνολογικής επανάστασης που αντί της ανάπτυξης φέρνει την οικονομική υποβάθμιση των πόλεων.

Ø  Η αποδυνάμωση του κύκλου μισθωτής εργασίας-φορολόγησης του κράτους και κοινωνικής ασφάλισης.

Ø  Ο περιορισμός της κρατικής χρηματοδότησης στις πόλεις και δημοτικές ενότητες και η ανάγκη για εναλλακτική διαχείριση υλικών και ανθρώπινων πόρων.

Ø  Οι μειωμένες επενδύσεις της αγοράς στην επιχειρηματικότητα και η μείωση της μισθωτής εργασίας και η πτώση του βιοτικού επιπέδου.

Ø  Η έξυπνη εξειδίκευση μπορεί να αναπτύσσει την κερδοφορία επιχειρήσεων προηγμένης τεχνολογίας αντίθετα.  η ενίσχυση της απασχόλησης στο σύνολο του πληθυσμού απαιτεί επινόηση νέων μορφών έντασης εργασίας που μπορεί να υπάρξει ενδεικτικά στους τομείς αγροδιατροφής, υγείας, περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα, πολιτισμό και τουρισμό.

Ø  Η ανάγκη αναζωογόνησης των πόλεων και των επενδύσεων μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ø  Η έννοια της συγκρότησης κοινωνικού κεφαλαίου και υποκειμένου κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου