Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Χαιρετισμός του κ. Νίκου Χιωτάκη μέλους του ΔΣ της ΚΕΔΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες

Εκ μέρους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και προσωπικά του προέδρου της κ. Γιώργου Πατούλη, θέλω να σας συγχαρώ για αυτήν την εξαιρετικά χρήσιμη για όλους μας και επίκαιρη πρωτοβουλία σας, την πραγματοποίηση δηλαδή του σημερινού συνεδρίου.

Και χαρακτηρίζουμε εξαιρετικά χρήσιμη  την πρωτοβουλία αυτή γιατί  η συγκρότηση του υποκειμένου της κοινωνικής οικονομίας, η ενδυνάμωση και η ανάπτυξή του ώστε να αποτελέσει  ισότιμο κοινωνικό εταίρο που θα διαβουλεύεται με την Πολιτεία, την Αυτοδιοίκηση, την ΕΕ στη χάραξη ανάλογων πολιτικών, θεωρούμε ότι είναι ένα από τα βασικά μέσα, που μπορούν να συμβάλουν τόσο  στη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης και κατ΄ επέκταση της δραστικής τόνωσης της απασχόλησης, όσο και στην ενδυνάμωση  της κοινωνικής συνοχής.

Ως Αυτοδιοίκηση θεωρούμε ότι ανάμεσα σε εκείνους τους τομείς, στους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε, με όλες μας τις δυνάμεις και να πετύχουμε
είναι η Απασχόληση και η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Πολύ απλά, διότι, κατέστησαν, μαζί με τους άλλους πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής των Δήμων, τα σημαντικότερα βάθρα των τοπικών κοινωνιών, που αγωνίζονται να διατηρήσουν και να ενδυναμώσουν την κοινωνική συνοχή.
Κι επιτρέψτε μου, στο σημείο αυτό, να υπογραμμίσω την πιο σημαντική πραγματικότητα, που αφορά στο μέγεθος της κοινωνικής κατάθεσης της Αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού, στα χρόνια της κρίσης, και τη συνεισφορά της στην πανεθνική προσπάθεια, για την αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης  ανθρωπιστικής κρίσης, που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Κυρίες και Κύριοι, η αποτελεσματική προσαρμογή των Δήμων της Χώρας, στη βάση των νέων κοινωνικών δομών, που δημιουργήσαμε οι ΟΤΑ, χωρίς να αναμένουμε αν, πότε και πώς, θα τις στηρίξει και θα τις ενισχύσει η Πολιτεία, είναι ένας αυτοδιοικητικός άθλος, που απαντά καίρια στις προσδοκίες και τις ανάγκες του Πολίτη και αναδεικνύει την ανεκπλήρωτη υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης, να δει - στην πράξη και ουσιαστικά- με άλλο μάτι τους Δήμους!
           
Σ΄ αυτό, λοιπόν, το ζοφερό, οικονομικό και κοινωνικό τοπίο που ζούμε, η Αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού, όχι μόνο δεν κήρυξε αποχή, από τα κοινωνικά της καθήκοντα, αλλά έπραξε και πράττει το ακριβώς αντίθετο! Αγωνίστηκε και αγωνίζεται να αντιπαλέψει, πρώτα και κύρια τη μάστιγα της ανεργίας, και κατ΄ επέκταση τις αρνητικές συνέπειες, της εκτόξευσής της, σε επίπεδα δυσθεώρητα και άκρως επικίνδυνα, για την κοινωνική συνοχή. 

Αναμένουμε λοιπόν από την Κυβέρνηση, να διαμορφώσει, πλήρες, μόνιμο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Δήμων, σαφές πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία. Με επίλυση του ζητήματος της συμμετοχής των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων στη σύνθεση των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας.

Πάγια πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου Ν. 4019/2011 για την Κοινωνική Οικονομία, αποδίδοντας στους ΟΤΑ α βαθμού, το ρόλο του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΟΥ.

Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι, το κεφάλαιο αυτό αφορά στο μεγάλο, και για χρόνια παρεξηγημένο ζήτημα της επιχειρηματικότητας, και της σχέσης της με την Αυτοδιοίκηση.
Θεωρούμε οτι η συγκροτημένη ενημέρωση των ΟΤΑ, και δι΄ αυτών, των τοπικών κοινωνιών, για τη φύση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν. Σταθερή μας πεποίθηση είναι ότι, τα αποτελέσματα, που όλοι προσδοκούμε, από την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας, θα έρθουν μόνο όταν κατανοήσουμε όλοι, από την Πολιτεία ως τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και τους δέκτες της δραστηριότητάς τους, πως πρόκειται για ένα κεφάλαιο, που καλούμαστε να το αναπτύξουμε με κανόνες. Κι οι απαράβατοι κανόνες, για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας, πρέπει να γίνει κατανοητό πως είναι:
Η Αυτοτέλεια, η ανεξαρτησία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, πολιτική, διοικητική και οικονομική, από κάθε κέντρο εξουσίας και Διοίκησης (του Κράτους, της Αυτοδιοίκησης και κάθε οργανισμού ή φορέα).

Γνωρίζετε όλοι πως, η Αυτοδιοίκηση, διαθέτει τα «εργαλεία» που μπορούν να κάνουν κτήμα των «κοινωνικών επιχειρηματιών» και της κοινωνίας, το πλαίσιο λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, και κυρίως την ανάγκη να αυτοπροσδιορίζονται και όχι να ετεροπροσδιορίζονται.
Κι όλοι πιστεύω ότι συμφωνούμε πως, απαιτείται να γίνει σεβαστή, η κορυφαία, η ζωτική προϋπόθεση επιτυχίας του θεσμού:
Η  δημιουργία και η λειτουργία των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας «ξεπηδά» από την ανάγκη επίλυσης κοινωνικών αναγκών. Εξαρτάται από τη δυναμική του κάθε τόπου, από την ωριμότητα και τη δυνατότητά του να ενεργοποιήσει το κοινωνικό κεφάλαιό του, και όχι από τις σκοπιμότητες και τα συμφέροντα του όποιου φορέα.

Τούτη την ώρα, λοιπόν, απαιτείται να μπει τέλος σε όλες τις παρανοήσεις.

Είναι ανάγκη να επιδιωχθούν Συνεργασίες και Δίκτυα. 

Να υπάρξει συνεχής, ειλικρινής συνεργασία, σ’ όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό), και με όλους τους φορείς, με στόχο να κατατεθεί και ν’ αξιοποιηθεί κάθε πρόταση αλλά και κάθε κατάκτηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
Σε άμεση σχέση με το «Χάρτη της Εργασίας» ή, αν το προτιμάτε, με το «Τοπίο της Ανεργίας» κάθε περιοχής της Χώρας, είναι ανάγκη να προχωρήσουμε στη Διερεύνηση Κοινωνικών Αναγκών, στη Διερεύνηση δραστηριοτήτων, δυνατοτήτων και τρόπων υποστήριξης παραγωγικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο.
Να επιδιώξουμε τη Σύνδεση της κοινωνικής επιχείρησης, με τις τοπικές πρωτοβουλίες και την κοινωνία, με τις ανάγκες του κάθε τόπου και την αναπτυξιακή προοπτική του.

Ως ΚΕΔΕ, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα για σύνθεση των ιδιαιτεροτήτων  υποστήριξης, που αφορούν σε νομικά θέματα και επιχειρησιακά ζητήματα. Σε θέματα αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, σε στρατηγικές υποστήριξης, ανάδειξης και διάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της «Κοινωνικής Οικονομίας», αλλά και της «Οικιακής Οικονομίας».

Επιπλέον, απαιτείται να συνεργαστούμε, Πολιτεία και όλοι οι ευαισθητοποιημένοι φορείς, σε ό,τι έχει σχέση με την ενεργοποίηση, τη δημοσιότητα, την προώθηση της αναγνωρισιμότητας της Κοινωνικής Οικονομίας. 

Εν κατακλείδι, η ΚΕΔΕ θεωρεί πως, χωρίς την παραμικρή χρονοτριβή, Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και κάθε φορέας που μπορεί να βοηθήσει, καλούμαστε να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο γύρω από την Κοινωνική Οικονομία. Με γνώμονα ότι, οι συγκεκριμένες μορφές επιχειρηματικότητας, προωθούν, εκτός από το οικονομικό αποτέλεσμα, το σεβασμό στο περιβάλλον, ένα διαφορετικό μοντέλο κατανάλωσης, την αναβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας, με ανθρωπιά και αλληλεγγύη, ή ακόμη, εκείνες  τις μορφές πολιτιστικής παρέμβασης, που μπορούν να φέρουν ευεργετικά αποτελέσματα στην επίλυση μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων ή την αντιμετώπιση κοινωνικών αντιθέσεων.

Πρώτο αναγκαίο βήμα, σε επίπεδο θεσμικής αναδιάρθρωσης, είναι -πιστεύουμε- η ικανοποίηση του κορυφαίου αιτήματος της Αυτοδιοίκησης: Χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση, να προχωρήσει η άμεση αναδιάρθρωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (του Ο.Α.Ε.Δ.), με πρώτο, απαραίτητο βήμα, τη θεσμοθετημένη εκπροσώπηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Μια εκπροσώπηση σε ρόλο συνδιαμορφωτή πολιτικών, κι όχι για να νομιμοποιεί με την παρουσία της αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς την παραμικρή γνώση των εξειδικευμένων αναγκών κάθε τόπου.

Ταυτόχρονα, αξιώνουμε από την Πολιτεία, χωρίς την παραμικρή χρονοτριβή, να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση και λειτουργία Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Απασχόλησης, σε κάθε Δήμο που δύναται και το επιθυμεί να αναπτύξει τέτοια υπηρεσία. Υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση, και εκείνα, τα επιπλέον κίνητρα, που θα μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα του νέου θεσμού.


Στο πλαίσιο αυτό, αξιώνουμε τη συνδιαμόρφωση, με τα συναρμόδια Υπουργεία, και όλους τους κοινωνικούς εταίρους, «Εθνικού Σχεδίου για τη Μείωση της Ανεργίας».
Με πρωταγωνιστική συμμετοχή της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, αφού το συγκεκριμένο θέμα δεν αφορά μόνο στις ευκαιρίες απασχόλησης που δημιουργούν οι ΟΤΑ, αλλά  ταυτόχρονα - άπτεται και αυτής της λειτουργίας των Δήμων μας, οι οποίοι αναγκάστηκαν να υποστούν αλόγιστη μείωση του προσωπικού τους, μέσω των οριζόντιων μέτρων και του κύματος συνταξιοδοτήσεων, απότοκο του κλίματος που διαμορφώθηκε γύρω από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας και ιδιαίτερα του Ασφαλιστικού ζητήματος.

Κυρίες και κύριοι,
Πιστεύω ότι η συνεργασία μας  πρέπει να συνεχιστεί αμέσως μετά από αυτό το συνέδριο. Ως Αυτοδιοίκηση έχουμε πλήρη επίγνωση ότι η επίτευξη του σκοπού που θέτει και το συνέδριό σας και εμείς ως ΚΕΔΕ είναι  δύσκολος , αλλά πρέπει να τον πετύχουμε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου