Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ. ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.


Γιατί Διά βίου μάθηση στην Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία;
Η κοινωνική οικονομία σήμερα, παρά την αναγνώριση της σημασίας της από το πολιτικό σύστημα και την Ε.Ε. ελάχιστα η καθόλου δεν διδάσκεται στα Πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπάρχει, ένα εκπαιδευτικό κενό,  αλλά κυρίως υπάρχει ένα επιμορφωτικό κενό για την δια βίου μάθηση στο πεδίο.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι κατεστημένοι φορείς εκπαίδευσης αναπαράγουν την κυρίαρχη ιδεολογία της αγοράς και του κρατισμού που είναι και οι βασικές αιτίες για την σημερινή κατάσταση. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να λύσουμε τα νέα προβλήματα, με παλιά εργαλεία.


Κοινωνική οικονομία ή οικονομική νεοβαρβαρότητα. Όλα τα κράτη βουλιάζουν στα χρέη.
Το κράτος και η αγορά ως καθολικοί θεσμοί δεν αντιμετωπίζουν την υπερχρέωση και την ανεργία στα 199 τρις εκατ. δολάρια ανέρχεται  το παγκόσμιο χρέος.  Η Ελλάδα βέβαια βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Πληρώνουμε το τίμημα της ανισότητας και σχεδόν κάνεις από τους ισχυρούς δεν μιλά για τον τρίτο δρόμο της οικονομίας που λειτουργεί συμπληρωματικά παράγει και αναδιανέμει εισόδημα για τους φτωχούς και ανέργους με συνεργατικές μορφές οργάνωσης της παραγωγής.
Στην κοινωνική οικονομία ο μέτοχος και ο επενδυτής δεν είναι ούτε το κράτος ούτε η αγορά, αλλά οι συλλογικοί τοπικοί φορείς, οι εθελοντικές και οι συνεταιρισμοί στις εργαζόμενοι οι κοινωνικές επιχειρήσεις.

1.      Ποιος είναι ο σκοπός της Διά βίου μάθησης;
Είναι η ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
Εξετάζουμε, αναδεικνύουμε και προβάλουμε τη σημασία του θεσμικού περιβάλλοντος όπου συγκεντρώνεται και συγκροτείται το κοινωνικό κεφάλαιο.
Τι είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ με δυο λόγια;
Είναι ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ και  ΤΟ ΔΑΣΟΣ. ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ είναι κοινωνική επιχείρηση.
ΤΟ ΔΑΣΟΣ είναι η κοινωνική οικονομία, που στις σημερινές συνθήκες προσφέρει οξυγόνο
στο σύνολο της οικονομίας… νέες θέσεις εργασίας..αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας.. και του κοινωνικού αποκλεισμού Κοινωνικές υπηρεσίες εκεί που το ΚΡΑΤΟΣ..
και η ΑΓΟΡΑ δεν προσφέρουν.
Όταν κάποιος βλέπει μόνο ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ και χάνει το ΔΑΣΟΣ χάνει και την οπτική της κοινωνικής οικονομίας που είναι το θεσμικό περιβάλλον στήριξης και ανάπτυξης της όλης διαδικασίας.
Η κοινωνική οικονομία....χρειάζεται  οικοσύστημα για αναπτυχθεί αυτό το λέμε «κοινωνικό κεφάλαιο»  Κοινωνική δικτύωση εμπιστοσύνη συνεργατισμό.
ο συνεργατισμός λοιπόν είναι το μήνυμα  και οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών
είναι το μέσον για να διαδοθεί.
Έτσι, σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί από τα κάτω ένα εργαλείο – αυτοδιαχειριζόμενος θεσμός για την αυτομόρφωσή μας πάνω στα ζητήματα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.  Χρειαζόμαστε μέντορες - πολλαπλασιαστές για να εκπαιδευτούμε στους τρόπους δημιουργίας κοινωνικού κεφαλαίου, στην αξιοποίηση των ανενεργών υλικών πόρων του δημοσίου και των ΟΤΑ (κτίρια, καταστήματα, αγροτεμάχια, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κλπ),  και στην ενεργοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, κυρίως των άνεργων αλλά και του κόσμο των συλλόγων, του κόσμου των εθελοντών. Αυτό που σήμερα είναι ζητούμενο ΔΕΝ είναι απλώς μια καλή πρακτική, ένα επιτυχημένο παράδειγμα προς μίμηση. Ζητούμενο είναι η συμβολή στη δημιουργία ενός κοινωνικού οικοσυστήματος. Δεν χρειάζεται να φυτέψουμε ένα δέντρο, χρειάζεται να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον, το οικοσύστημα για να δημιουργηθούν αμέτρητα αυτοφυή δέντρα, για να αναπτυχθεί η κοινωνική βιοποικιλότητα. Ο εθελοντισμός είναι το λίπασμα για την γονιμότητα του εδάφους της κοινωνικής οικονομίας, είναι οι αμέτρητοι μικροί σπόροι που θα βλαστήσουν.
2.      Ποιοι μπορούν να είναι μέντορες;
Οι πολίτες που δρουν και προσφέρουν κοινωνικό έργο.
3.      Ποια είναι η ομάδα στόχος;
·         Τα στελέχη των εθελοντικών οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, ο κόσμος των συλλόγων του χωριού και της γειτονιάς.
·         Στα στελέχη των ΟΤΑ και οι αιρετοί που σχεδιάζουν/οργανώνουν προγράμματα κοινωνικής οικονομίας.
·         Οι ενδιαφερόμενοι ενεργοί πολίτες

4.      Ποια είναι η σπουδή σε σχέση με το υποκείμενο της κοινωνικής οικονομίας;
Να γίνει καταρχήν αντιληπτή η τεράστια συμβολή του κόσμου των συλλόγων στην «άδηλη» οικονομία. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οικολογικές δράσεις, η ανθρωπιστική βοήθεια, η ανάδειξη της φυσικής και της ιστορικής μας κληρονομιάς και άλλες εθελοντικές δράσεις, όλα αυτά είναι άδηλη κοινωνική οικονομία με τεράστιο κοινωνικό όφελος που πολλές φορές δημιουργεί θέσεις εργασίας και τοπικό εισόδημα και κυρίως καλύπτει μεγάλες κοινωνικές ανάγκες με πολύ εθελοντισμό και ελάχιστο οικονομικό κόστος. Αυτό μπορεί να μετρηθεί και σε τιμές ΑΕΠ.  Να επινοηθούν νέοι τρόποι με τους οποίους η συσσωρευμένη αυτή γνώση θα μεταλαμπαδευτεί για να αντιμετωπιστούν η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός.
5.      Ποια είναι η μεθοδολογία;
Διάλογος μέσα από Work shops και elearning κυρίως για το θεσμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις και για το πώς γίνονται οι επενδύσεις με κύριο συντελεστή ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
Η διαδικασία θα πρέπει να είναι βιωματική  και  διαδραστική, υπάρχουν θεωρητικά μαθήματα, αλλά κυρίως απαιτείται εργασία στο πεδίο, δηλαδή στους χώρους που δρουν οι μέντορες, εκεί που οργανώνουν τις δράσεις τους, εκεί που συναντώνται, διαβουλεύονται και δρουν σε πραγματικές συνθήκες οι πολίτες, εκεί που προχωρούν μέσα από διαφωνίες και συγκλίσεις.
6.      Τι πρέπει να κάνει η θεματική ομάδα δια βίου μάθησης;
·         Να προάγει την έννοια της θεσμικής κοινωνικής καινοτομίας όπως αναπτύχθηκε παραπάνω.
·         Να εργαστεί για να δημιουργήσει θεωρητικά κείμενα και κύκλους μαθημάτων που προτείνουμε προς υλοποίηση.
·         Να εκλαϊκεύσει και συνοψίσει κείμενα σε περιεκτικές περιλήψεις..


Ευάγγελος Σπινθάκης
Διαχειριστής ΠΕΣΚΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου