Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Οι ίδιοι οι Τριπολίτες επενδύουν και αναλαμβάνουν το Έργο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων τους

<<ΑΡΚΑΔΙΚΗ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ  Α.Ε.>>
Τοπική εταιρεία Πολυμετοχικής – Κοινωνικής Βάσης

ΠΡΟΤΑΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Δήμο Τρίπολης
για την ανάληψη της Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Σύμπραξη Δημοτικού – Κοινωνικού Τομέα (Σ.Δη.Κοι.Τ.)
Κοινωνική Διαχείριση – Δημοτικός Έλεγχος

Στην Τρίπολη έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί από τον Απρίλιο 2013 η εταιρεία <<Αρκαδική Εναλλακτική ΑΕ>>, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΔΑΣΑ) με θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης και Όραμα : την Μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, την Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών, τη Διαλογή των παραγόμενων αποβλήτων/υλικών στην Πηγή, την Ανακύκλωση των χρήσιμων υλικών, την Κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και την υγειονομική Διάθεση /Ταφή των υπολειμμάτων. Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό εγχείρημα κοινωνικής βάσης και κοινωνικής οικονομίας με έντονο τον χαρακτήρα της εντοπιότητας : στη μεγάλη πλειοψηφία οι 72 τον αριθμό μέτοχοι είναι δημότες του Δήμου Τρίπολης, ενώ σχεδόν όλοι τους είναι αρκάδες στην καταγωγή.

Το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο συνεισέφεραν έως τώρα οι μέτοχοι, ανέρχεται περίπου σε 80.000 €, ενώ σε ιδίας τάξης μεγέθους χρηματική αξία αποτιμάται η εθελοντική προσφορά των μετόχων σε υπηρεσίες χειρωνακτικής καθώς και πνευματικής εργασία. Εν προκειμένω δηλαδή έχει επενδυθεί ήδη κοινωνικό κεφάλαιο οικονομικής αξίας 160.000 Ευρώ !

Το έως τώρα έργο της <<Αρκαδικής Εναλλακτικής ΑΕ>> σε αριθμούς :
α) Παραγωγή 750 τόνων χρήσιμων ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, λευκοσίδηρος, αλουμίνιο, Ηλεκτρικές-Ηλεκτρονικές Συσκευές, μπαταρίες, ηλεκτρικοί λαμπτήρες, Τηγανέλαια)
β) Περί τους 700 πολίτες/νοικοκυριά και νομικά πρόσωπα έχουν γίνει προμηθευτές της <<Αρκαδικής Εναλλακτικής ΑΕ>> με ανακυκλώσιμα υλικά και κοινωνοί μιάς ευρύτερης συλλογικής προσπάθειας, η οποία στοχεύει να συμβάλλει στην επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος που ταλαιπωρεί χρόνια τώρα την κοινωνία της Τρίπολης
γ) Δημιουργία 5 θέσεων εργασίας
δ) Συστηματική ενημέρωση – πληροφόρηση συνδημοτών-προμηθευτών καθώς επίσης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με σχολικές μονάδες σε θέματα Διαχείρισης Απορριμμάτων με Διαλογή στην Πηγή – Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση.

Στηριζόμενη στην τριετή εμπιειρία της και με πίστη στο Όραμά της, η <<ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΕ>> υπέβαλε πρόσφατα, στις 25 Απριλίου, ΠΡΟΤΑΣΗ στο Δήμο Τρίπολης, με την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει σε διαγωνισμό της δημοτικής αρχής, με στόχο να επιλεγεί ως ο φορέας για τη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου. Στην αναλυτική και άκρως κατατοπιστική Πρότασή της η εταιρεία αναφέρει ότι  αυτή αφορά σε έργο επενδυτικού κόστους περί τα 4.000.000 Ευρώ, χρήματα που θα επενδύσουν (ή δυνατόν όλοι οι) δημότες/πολίτες του Δήμου, οι οποίοι θα κληθούν από την εταιρεία να συμμετέχουν ως μέτοχοι-κοινωνοί στο εγχείρημα, με σημαντικά οικονομικά (όσο και κοινωνικά, περιβαλλοντικά αλλά και πολιτισμικά) οφέλη για την τοπική κοινωνία, για όλους τους δημότες και ακόμη περισσότερο για όσους θα συμμετέχουν ως μέτοχοι.
Το λειτουργικό κόστος που θα προκύψει με την παράδοση από τον Δήμο των διαφόρων κατηγοριών απορριμμάτων στις υποδομές που θα κατασκευάσει η εταιρεία (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών, Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων Οργανικών, ΧΥΤΥ)θα ανέρχεται περίπου στα 40 Ευρώ ανά τόνο συν ΦΠΑ.

Πρόκειται για μία καινοτόμα Πρόταση, όπου οι ίδιοι οι δημότες/πολίτες θα αναλάβουν τη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων τους σε συνεργασία αλλά και μέσα από το εταιρικό σχήμα της <<Αρκαδικής Εναλλακτικής ΑΕ>>, ενώ ο Δήμος Τρίπολης θα είναι εκείνος που θα ασκεί τον Δημοτικό Έλεγχο για την ομαλή και αποτελεσματική εκτέλεση του Έργου στα πλαίσια της Νομοθεσίας και της σχετικής Σύμβασης.

Μιλάμε δηλ. για Κοινωνική Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων με Δημόσιο/Δημοτικό Έλεγχο.

Θεωρούμε ότι η εν λόγω Πρόταση, τεκμηριωμένη και βασιζόμενη σε υπαρκτό Έργο και όχι σε όμορφα λόγια, αποτελεί θετική Πρόκληση σπουδαίας σημασίας και αξίζει  να μελετηθεί από κάθε δημότη, να συζητηθεί ευρέως στην τοπική  κοινωνία όσο και ευρύτερα και να υποστηριχτεί με κάθε τρόπο.

Βασίλης Γιόκαρης

(Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου